XVI Międzynarodowy Festiwal Kuchni Dworskiej 2023

Aktualności

XVI Międzynarodowy Festiwal Kuchni Dworskiej 2023

7-9 czerwca w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym (Podzamcze 45 , 26-060 Chęciny) odbędzie się XVI Międzynarodowy Festiwal Kuchni Dworskiej.

Celem głównym Festiwalu jest kultywowanie i utrwalanie dawnych polskich tradycji kulinarnych oraz szeroko pojęta edukacja dotycząca początków kuchni polskiej wywodzącej się z kuchni myśliwskiej, która głównie miała miejsce na dworach, w pałacach, czy w zamkach oraz powrót do tradycji i wykwintności dań szlachecko-magnackich ściśle związanych z tradycjami kuchni myśliwskiej.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest nominowany do Kulinarnego Puchar Polski 2023. Do udziału mogą zgłaszać się drużyny profesjonalnych kucharzy z różnych części Polski.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 10 maja na adres: w.holowka@holsongroup.eu i/lub konkurs@kulinarny.hub.pl.

Odprawa z jury i uczestnikami odbędzie się w dniu 07 czerwca o godz. 20 – sala restauracyjna Leonardo da Vinci przy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologiczne.

Temat konkursu

Każda ze startujących ekip przygotowuje 8 porcji przekąski i 8 porcji dania głównego.

Obowiązkowymi produktami do przygotowania przekąski są:

  • Polędwica z jelenia
  • Owocowe runo leśne
  • Sery długo dojrzewający

Obowiązkowymi produktami do przygotowania dania głównego są:

  • Królik
  • Wężymord czarny korzeń

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać do 10 maja. Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu (II+III etap Festiwalu) podana zostanie do publicznej wiadomości do dnia 20 maja.

Zakwalifikowane ekipy kucharskie zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału w konkursie do dnia 25 maja drogą elektroniczną na adres: w.holowka@holsongroup.eu i/lub konkurs@kulinarny.hub.pl. Brak potwierdzenia uczestnictwa w Festiwalu – w wyznaczonym czasie – skutkować będzie dyskwalifikacją i zastąpienie ekipy ekipą rezerwową.

Organizatorzy

Organizatorami XVI Międzynarodowego Festiwalu Kuchni Dworskiej są Waldemar Hołówka wraz z przedstawicielami Fundacji Klubu Szefów Kuchni, Kuba Wolski, Sebastian Strójwąs oraz Gospodarz wydarzenia Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.  Festiwal organizowany jest przy wsparciu i pomocy merytorycznej Klubu Szefów Kuchni.

Regulamin

Arkusz Zgłoszeń