Advertisement

Dystrybucja

Przedstawicieli branży HoReCa, którzy nie otrzymują jeszcze bezpłatnego magazynu „Poradnik Restauratora” prosimy o kontakt z Działem Dystrybucji:

Zbyszko Zalewski
Dyrektor Administracji i Marketingu
email: zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl
fax: (61) 852 08 94

„Poradnik Restauratora” jest ogólnopolskim miesięcznikiem branżowym wydawanym w nakładzie 10.100 egzemplarzy (dane ZKDP). Do placówek gastronomicznych i producentów dociera regularnie w pierwszej połowie każdego miesiąca. Nakład naszego pisma monitorowany jest przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy / PBC.

Kolportaż naszego czasopisma odbywa się w obiegu zamkniętym, na podstawie bazy adresowej.

“Poradnik Restauratora” jest najchętniej czytanym przez profesjonalistów branży HoReCa – wg. ankiety przeprowadzonej wśród członków czołowych stowarzyszeń kulinarnych w Polsce, we wrześniu 2022 r. 

Anonimowa ankieta dotycząca prasy gastronomicznej została łącznie wysłana do 962 osób zrzeszonych w ramach:
• Polskiego Stowarzyszenia Kucharzy;
• Euro-Toques Polska;
• Klubu Szefów Kuchni;
• Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni;
• Polskiej Inicjatywy Kulinarnej;
• Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników.

Profesjonaliści branży HoReCa wskazali Poradnik Restauratora jako magazyn gastronomiczny, który w formie drukowanej najczęściej otrzymują (dotarcie 70,3 %) i najchętniej czytają (czytelnictwo 55,4 %). Warto podkreślić, że papier cieszy się niesłabnącym autorytetem, bo aż 66,3 % odpowiedzi wskazuje drukowany magazyn branżowy jako prestiżową formę publikacji, a łącznie 70,3 % odpowiedzi potwierdza skuteczność prasy jako narzędzia komunikacji marketingowej.

Szczegółowe wyniki badań znajdziecie Państwo tutaj.

Zasady perfekcyjnej dystrybucji „Poradnika Restauratora” zyskały pozytywną opinię jednej z najbardziej uznanych kancelarii prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej „SOŁTYSIŃSKI, KAWECKI & SZLĘZAK” (najlepsza kancelaria w Europie Środkowo-Wschodniej wg Leaders’ League z dnia 14.06.2012). Opinia ta pozwala nam na zamieszczanie informacji dla celów handlowych, których publikacja i rozpowszechnianie zostały prawnie dopuszczone w świetle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dystrybucja naszego pisma podlega corocznemu audytowi Związku Kontroli Dystrybucji Prasy / PBC.

„Poradnik Restauratora” jest pismem, które od momentu powstania przeszło drogę dynamicznego rozwoju. Wydawany jest nieprzerwanie od 1999 roku, a poprzedzony był numerem „sygnalnym”. „Poradnik Restauratora” to specjalistyczny magazyn o profilu poradniczo-informacyjnym. Biuro Promocji i Reklamy “Generalczyk” sp.j. jest wydawcą pism „Poradnik Handlowca”, „Poradnik Restauratora” i „Handlowiec”, których łączny miesięczny nakład przekracza 80 tys. egz. i jest kontrolowany przez ZKDP/PBC (z wyłączeniem „Handlowca”).

Współpraca

W celu uzyskania najwyższego poziomu merytorycznego redakcja „Poradnika Restauratora” od lat współpracuje z naukowcami i wykładowcami z takich ośrodków jak:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie
PMR Market Experts
GfK Polonia
Kancelaria Prawna

Współpraca redakcyjna została nawiązana również z wieloma praktykami w branży gastronomicznej:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierników
Fundacja Klubu Szefów Kuchni
Polska Inicjatywa Kulinarna
Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
Euro-Toques Polska
Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy
Krakowska Szkoła Restauratorów
Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika

RODO a dystrybucja

Niniejszym informujemy, pragnąc podtrzymać dotychczasową współpracę na doręczanie czasopisma „Poradnik Restauratora”, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” spółka jawna z siedzibą ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań.

Jeśli nie chcą się Państwo zgodzić na przetwarzanie Waszych danych przez Administratora możecie w łatwy sposób wyrazić tę wolę, wysyłając pismo z takim żądaniem na adres: Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” spółka jawna z siedzibą ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mail na adres: redakcja@poradnikrestauratora.com.pl.

Odpowiedź wskazana wyżej będzie skutkować usunięciem Państwa danych (z zastrzeżeniem możliwości przetwarzania danych wynikających z obowiązku prawnego Administratora lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust.1 „c” i „f” RODO).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Jako administrator danych, wskazujemy, że w naszej firmie za takie dane przyjmuje się: np. Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres. Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Państwa dane będzie przetwarzał Administrator danych, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Waszych danych i ich przetwarzania przez nas:

a) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych,

b) Prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) Prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

W każdym momencie mogą Państwo edytować Wasze preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie. Informujemy jednocześnie, iż Administrator ma prawo przetwarzać Wasze dane niezależnie od Waszej zgody w oparciu o wykonanie obowiązku prawnego lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, lub (np. w terminach do końca okresu przedawnienia wynikających z przepisów ZUS, przepisów podatkowych lub upływu potencjalnych roszczeń z zawartych umów – art. 6 ust. 1 „c” i „f” RODO).