Marcin Molik: Na trudności – praca zespołowa

Eksperci branży

Marcin Molik: Na trudności – praca zespołowa

Co zrobić, aby restauracja dobrze prosperowała? Powinna zatrudnić managera, który będzie zarządzał personelem i budował zespół. Każda drużyna po prostu musi mieć lidera.

Niezależnie, czy będzie to właściciel czy przyjęty do pracy manager, musi mieć określone cechy i umiejętności, aby mógł zarządzać personelem restauracji i wydobywać z nich to, co najlepsze. Te same zasady dotyczą lidera każdego działu restauracji. Czy będzie to szef kuchni, kierownik sali czy manager generalny, reguły są te same. W pierwszej kolejności zapoznajmy się z podstawami pracy zespołowej, bowiem tylko nieliczni znają jej funkcję, zasady i reguły. Relacje międzyludzkie są fundamentem rzetelnego zespołu. Praca zespołowa jest bardziej wydajna niż praca indywidualna, a efekty pracy zespołowej są znacznie większe niż suma indywidualnych osiągnięć. Dlatego manager musi stworzyć warunki sprzyjające twórczej pracy oraz wolności słowa i działania.

SPECYFIKA PRACY ZESPOŁOWEJ

Praca zespołowa i praca w grupie, są zwykle pomieszane. Praca w grupie to dobry sposób na dzielenie pracy i zwiększanie wydajności. Jednak perspektywy pracy zespołowej są znacznie większe. Zwłaszcza, gdy mówimy o pracy w restauracji, w której każdy członek personelu powinien znać swoje obowiązki, ale jednocześnie winien być gotowy pomóc współpracownikom, gdy jest to konieczne. Jest to możliwe tylko w dobrze zorganizowanym zespole.

PRACA ZESPOŁOWA A PRACA W GRUPIE – RÓŻNICE

Praca grupowa jest pracą wykonywaną przez pracowników, którzy wypełniają określone zadania. Zasady pracy grupowej są określone i muszą być przestrzegane. Natomiast praca zespołowa wymaga zaangażowania wielu dyscyplin. Chociaż każdy ma wstępnie przypisane zadania, najważniejsze jest osiągnięcie ostatecznego wspólnego celu. W naszym przypadku jest to najlepsza możliwa obsługa klienta.

KTO TWORZY ZESPÓŁ?

Zespół składa się z osób, które często gotowe są do rezygnacji ze swoich życzeń i działań, aby zrealizować wspólnie ustalony cel. Tak rozumiany zespół nie neguje indywidualności, ale potwierdza wartości każdego członka zespołu. Poszczególne wartości w zespole można zidentyfikować i wykorzystać w najlepszy sposób dla biznesu. Praca zespołowa to wspólne rozwiązywanie złożonego problemu z udziałem kilku członków tej samej lub różnych specjalności.

ZESPÓŁ RESTAURACYJNY – DOBRY CZY ZŁY?

Bardzo ważne jest, jak pracownicy restauracji reagują na stres, na czym im zależy, jakie jest ich poczucie humoru. Istotne jest, aby wiedzieć, jak poradzić sobie z niepewną sytuacją. Dobry zespół trzyma się razem, gdy czasy stają się trudne. Oprócz znajomości zasad organizacyjnych, musimy mieć szósty zmysł, aby odpowiedzieć na pytanie, czy nasz zespół jest dobry czy zły.

OBRÓT NIE ZAWSZE NAJLEPSZĄ MIARĄ DOBREJ PRACY ZESPOŁOWEJ

Dobry wynik nie gwarantuje dobrych relacji między pracownikami restauracji. Czasami dzieje się tak, że jeśli pracujemy z kimś wiele godzin, czujemy, że potrzebujemy przerwy. Po prostu musimy odpocząć od osób i związanych z nimi sytuacji. Z biegiem czasu interakcja między personelem, np. kelnerami i barmanami, ogranicza się wyłącznie do pracy, a relacje międzyludzkie są coraz słabsze. Im dłużej pracują razem, tym bardziej są sobą zmęczeni i pragną spędzać ze sobą jak najmniej czasu. Aby zapobiec takiej sytuacji ważne jest uważne planowanie zmian pracowników.

MARCIN MOLIK
Szef Kuchni
Członek Polska Inicjatywa Kulinarna
www.polskainicjatywakulinarna.pl