Marcin Soból: Jak system wynagrodzenia wpływa na motywację zespołu?

Porady

Marcin Soból: Jak system wynagrodzenia wpływa na motywację zespołu?

Motywacja do pracy jest najlepszym bodźcem napędzającym pracowników do działania w zespole i dbania o dobro firmy. To ona sprawia, że osoba zatrudniona na danym stanowisku, stara się wypaść jak najlepiej.

W gestii pracodawcy jest motywowanie, czyli wpływanie na pracownika odpowiednimi impulsami. Jest to ważny aspekt zarządzania zespołem, gdyż dzięki niemu można uzyskać maksymalną wydajność pracy, a co za tym idzie, bez potrzeby inwestowania dodatkowych środków, wpłynąć pozytywnie na rozwój działalności restauracji.

Pracownik powinien czuć się sprawiedliwie wynagradzany i motywowany do dalszej pracy. Problem polega głównie na tym, by wysokość wynagrodzenia była proporcjonalna w stosunku do wysiłku włożonego w pracę i do osiągniętych efektów. Sprawiedliwość odnosi się również do sposobu traktowania zatrudnionych: ważne, by bezpodstawnie nie wyróżniać czy nie dyskryminować żadnego pracownika. Przekonanie o byciu oszukiwanym czy wykorzystywanym może jedynie obniżyć motywację, a nie ją zwiększać. Przyznanie pracownikowi nagrody, premii czy awansu, powinno być uznawane za słuszne przez pozostałych zatrudnionych, aby nie czuli się urażeni ani pokrzywdzeni oraz by nie reagowali obniżeniem własnej efektywności. Z jednej strony, wymienione warunki nie wymagają żadnych nakładów finansowych, z drugiej strony, jakże często trudno o ich realizację.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE TO PODSTAWA

Wynagrodzenie zasadnicze ma dla pracowników kluczowe znaczenie, gdyż zapewnia im podstawowe środki utrzymania.

Decyduje zarazem o odczuwanym przez nich poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i pewnej pracy.

Nie ma w tym nic dziwnego, bo w końcu pracujemy, aby zaspokajać swoje potrzeby i móc pozwolić sobie na drobne przyjemności. W dzisiejszych czasach pieniądz ma duże znaczenie – przecież każdy z nas chce żyć na godnym poziomie, a możliwe staje się, to kiedy otrzymujemy odpowiednie wynagrodzenie.

Premie, prowizje, nagrody roczne i inne dodatki za pracę pokazują, jak pracodawca postrzega nasze starania. Jest to znacząca motywacja do pracy, gdyż dzięki temu czujemy się docenieni, jest to dla nas rodzaj pochwały za dobre wykonywanie swoich obowiązków.

ATMOSFERA, PAKIET SOCJALNY…

Okazuje się, że nie tylko korzyści materialne mają wpływ na motywację zawodową. Wiele osób odpowiadając na pytanie, co najbardziej motywuje ich w pracy, na równi z zarobkami stawia atmosferę oraz pakiet socjalny przyznawany przez pracodawcę. Istnieje jednak o wiele więcej sposobów stosowanych przez przełożonych, aby zachęcić pracownika do efektywnego wykonywania obowiązków m.in.:

• Atmosfera w pracy jest równie ważnym czynnikiem zawodowym. W gastronomi większość z nas spędza dużo czasu w kuchni czy na sali. Przez co pracownik oczekuje, że będzie tam odpowiednio traktowany. Dobre kontakty ze współpracownikami i odpowiednie podejście przełożonych, którzy potrafią pochwalić za ciężko wykonaną pracę, przekłada się na efektywność wykonywanych obowiązków.
Powszechnie wiadomo, że nikt nie lubi być osądzany, lecz jeśli pracodawca dołoży starań, żeby krytyczne uwagi skierować nie na osobę, lecz na dane zadanie oraz dobrze je uargumentuje, prawdopodobnie przyniesie to efekt pozytywny – pracownik następnym razem da z siebie wszystko, aby usłyszeć pochwałę.

Pakiet socjalny dostępny w danym zakładzie pracy to szczególny bonus, swoisty prezent za poniesiony trud. Odbierany jest często jako zainteresowanie pracodawcy tym, co liczy się dla nas poza pracą. Pakiet, w którym znajduje się karnet na basen czy siłownię, a także świadczenia medyczne czy paczki świąteczne dla rodziny to środki, które dają do zrozumienia, że firma troszczy się o zatrudnione osoby. Dba o nas nie tylko w godzinach pracy, lecz także wspiera w życiu prywatnym.

• W ostatnim czasie coraz większe znaczenie zyskuje rozwój osobisty, jakiego może doświadczyć pracownik na danym stanowisku. Ambicje oraz chęć osiągania jak najlepszych wyników poprzez szkolenia, warsztaty czy staże w innych restauracjach są dla nas wewnętrznym motorem, pchającym do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Pracownik, przed którym stawiane są duże oczekiwania, powinien być jeszcze bardziej zdeterminowany do działań.

SYSTEM WARTOŚCI

Każdy z nas jest niezaprzeczalnie inny, a co za tym idzie mamy różne hierarchie wartości. Dla niektórych najbardziej liczyć się będą zarobki, bez względu na charakter stanowiska. Inni postawią na atmosferę w pracy, bezpieczeństwo wynikające ze stabilności zatrudnienia oraz na chęć rozwoju zawodowego, godząc się przy tym na niższe wynagrodzenie. Dlatego ważną rzeczą dla przełożonego jest, aby umieć „odczytać”, jaka motywacja do pracy wpływa na jego podwładnych. Tylko tak dowie się, jakimi bodźcami można ich motywować. Takie działanie pozwoli na pozyskanie niewymiernych korzyści dla firmy w postaci dobrze wyszkolonych, nastawionych na realizację celów i przychodzących do pracy z uśmiechem pracowników. Pamiętajmy: motywację do pracy powinni mieć wszyscy zatrudnieni, bez wyjątku. Jesteśmy jednym zespołem i wszyscy musimy być zgrani – to jest jak w zegarku: wypada jeden tryb i wszystko zaczyna się psuć.

MARCIN SOBÓL
Prezes Euro-Toques Polska
www.eurotoques.pl
Szef kuchni
Krasnodwór w Warszawie

Oprac. Red.