Branża turystyczna przy granicy z Białorusią dostanie wsparcie

Aktualności

Branża turystyczna przy granicy z Białorusią dostanie wsparcie

27 stycznia 2023

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla sektora turystycznego o wartości 21 mln euro. Ma on na celu zrekompensowanie przedsiębiorstwom działającym w sektorze turystyki strat poniesionych w wyniku środków ograniczających przyjętych przez Polskę w odpowiedzi na instrumentalizację migrantów przez władze białoruskie na zewnętrznej granicy UE.

Ten program o wartości 21 mln euro umożliwia Polsce zapewnienie godziwej rekompensaty sektorowi turystyki za straty poniesione w wyniku sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zatwierdzony dziś środek będzie wspierał przedsiębiorstwa dotknięte tą wyjątkową sytuacją, ograniczając jednocześnie potencjalne zakłócenia konkurencji — oświadczyła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za politykę konkurencji.

KE przypomniała, że 2 września 2021 r. Polska wprowadziła stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego, tj. w pasie o szerokości około 3 kilometrów wzdłuż zewnętrznej granicy UE z Białorusią. Wiązało się to z szeregiem obostrzeń, w tym zakazem przebywania turystów na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Pomoc w ramach programu będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorstwa z sektora turystyki prowadzące działalność lub świadczące usługi na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w tym hotele, restauracje i różnego rodzaju organizatorzy turystyki.

Podmioty ubiegające się o pomoc muszą wykazać, że ich sprzedaż zmniejszyła się o co najmniej 25 proc. w porównaniu ze sprzedażą uzyskaną między wrześniem 2018 r. a czerwcem 2019 r.

Polska szacuje, że z programu skorzysta do 100 przedsiębiorstw.

źródło: PAP