Właścicielka krakowskiej restauracji Voila złożyła wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualności

Właścicielka krakowskiej restauracji Voila złożyła wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Gastronomia zamknięta jest już w sposób ciągły od ponad 6 miesięcy, a w ogólnych rachunku – od dziewięciu. W tym czasie, restauracje mogą sprzedawać swoje dania jedynie na wynos i w dostawie, co przekłada się na spadek ich obrotów do ok. 5-10 %. W szczególnie tragicznej sytuacji są miejsca, które nie dość, że otworzyły się „w złym czasie” czyli na początku roku 2020, co nie pozwala im skorzystać w większości programów pomocowych, to ich oferta nie jest przystosowana do działania w dostawach.

Właśnie w takiej sytuacji jest Dorota Rydygier, właścicielka krakowskiej restauracji Voila, która w sposób szczególny została dotknięta pandemią, ale nie traci wiary i zawziętości – aktywnie walczy o interesy polskich gastronomów. Jest reprezentantką grupy 480 podmiotów (stan na 14.04.2021) w Pozwie Zbiorowym Gastronomii organizowanym przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej, do którego w dalszym ciągu mogą przystępować inni restauratorzy oraz wszyscy pominięci i wykluczeni przez rząd RP z pomocy.

A także walczy na wszystkich drogach formalnych w imieniu swoim i całej branży. Tym razem zwróciła się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, z „wnioskiem o pomoc w ochronie wolności i praw, naruszonych przez organy władzy publicznej oraz podjęcie przez RPO odpowiednich czynności w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających naprawienie szkód poniesionych podczas pandemii”.

Kancelaria, która reprezentuje Dorotę Rydygier uzasadnia, że zostało odebrane jej prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, nie zapewniając wsparcia od państwa. Nadmieńmy, że prawo to gwarantuje art. 22 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto, jest ono zawarte także w Deklaracji Praw Człowieka. W dokumencie zawarto także szereg artykułów Konstytucji, które naruszyła Rada Ministrów wydając rozporządzenia o lockdownach, co jak czytamy „nosi znamiona działań nielegalnych, niezgodnych z prawem, a ponadto stanowiących obejście przepisów”. Adwokat Doroty Rydygier odnosi się także do kwestii stanu klęski żywiołowej, która jak wiemy zobligowałaby skarb państwa do pokrycia strat przez przedsiębiorców, jednak takiego kroku rząd nigdy nie brał pod uwagę, rzucając okruchy w postaci pożyczek, odroczeń ZUS czy dopłat do pracowników. To niestety nie pokryło nawet części kosztów, jakie ponoszą polscy gastronomowie, których sytuacja z dnia na dzień jest coraz bardziej dramatyczna. Mamy nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich jak najszybciej odpowie na pismo od restauratorki – mówi Sławomir Grzyb, Sekretarz Generalny IGGP.

2021.04.12 – Wniosek do RPO – Dorota Rydygier

fot. fb restauracja Voila