Polska gastronomia złożyła pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa

Aktualności

Polska gastronomia złożyła pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa

8 listopada o godz. 10:30 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, złożony został Pozew zbiorowy Nr 1 dotyczący ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone branży gastronomicznej w latach 2020 / 2021, w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. oraz w okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 27 maja 2021 r.

Pozew dotyczy niezgodnego z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. Oświadczenia do pozwu złożyło 279 podmiotów gospodarczych prowadzących łącznie 385 lokali gastronomicznych. Łączne szkody tych 279 przedsiębiorców szacowane są na ponad 211 milionów złotych. W kolejnych dniach do pozwu dołączy 21 firm, których dokumenty są jeszcze procedowane przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej (IGGP). Do pozwu złożonego w sądzie mogą się w dalszym ciągu dołączać za pośrednictwem IGGP inni poszkodowani przedsiębiorcy gastronomiczni.

Bezpośrednio po złożeniu pozwu zbiorowego o godz. 11:00 w kancelarii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia przy ulicy Filtrowej 75 w Warszawie zostały złożone dokumenty potwierdzające nieprawidłowości działań PFR-u przy udzielaniu subwencji pomocowych dla branży gastronomicznej w 2021 r. Dokumenty te zostały złożone przez Zarząd IGGP reprezentowany przez Jacka Czaudernę – prezesa zarządu IGGP, Dorotę Rydygier – wiceprezes zarządu IGGP – jednocześnie powoda głównego pozwu zbiorowego oraz Sławomira Grzyba – sekretarza generalnego IGGP w obecności adwokata Jacka Dubois z Kancelarii Dubois i Wspólnicy, która to kancelaria reprezentuje przedsiębiorców.

Przekazane dokumentacje działań IGGP i jej członków mają pomóc w kontroli PFR-u oraz innych instytucji państwowych. IGGP od samego początku publikowała w swoich kanałach społecznościowych komunikaty nawołujące przedsiębiorców pokrzywdzonych przez PFR do zgłaszania się w celu sprawdzenia prawidłowości odrzucenia ich wniosków. Pomoc z Subwencji PFR 2.0 otrzymało jedynie 15,5 tysiąca firm z 76 tysięcy punktów gastronomicznych, które były zarejestrowane jeszcze do marca 2021 r.

Dzisiejsza wizyta w NIK powiązana ze złożeniem pozwu zbiorowego była kontynuacją przed kontrolnego zamkniętego panelu ekspertów, który odbył się 22 lipca 2021 r. Wówczas Prezes Zarządu IGGP – Jacek Czauderna, przekazywał uwagi dotyczące efektów wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce. Obecnie NIK prowadzi działania kontrolujące instytucje państwowe odpowiedzialne za pomoc przedsiębiorcom