Advertisement
Poradnik Restauratora najchętniej czytanym pismem w stowarzyszeniach kulinarnych

Aktualności

Poradnik Restauratora najchętniej czytanym pismem w stowarzyszeniach kulinarnych

Stowarzyszenia kulinarne przeprowadziły we wrześniu 2022 r. ankietę wśród zrzeszonych w nich profesjonalistów HoReCa. Jej wyniki potwierdzają znaczenie prasy gastronomicznej dla branży.

Od kilku lat dotarcie i czytelnictwo branżowej prasy gastronomicznej nie było weryfikowane przez uznane na rynku biura badawcze. Redakcja Poradnika Restauratora może jednak zaprezentować Państwu wyniki ankiety, którą na naszą prośbę przeprowadziły czołowe polskie stowarzyszenia kulinarne we wrześniu 2022 r., wśród kucharzy, szefów kuchni i ekspertów kulinarnych zrzeszonych w ich szeregach. Osób, które w swoim życiu zawodowym wielokrotnie korzystają z fachowych mediów, w tym oczywiście ze wszystkich uznanych na rynku HoReCa tytułów prasy branżowej.

Ankieta stowarzyszenia kulinarne

Anonimowa ankieta dotycząca prasy gastronomicznej została łącznie wysłana do 962 osób zrzeszonych w ramach:

• Polskiego Stowarzyszenia Kucharzy;

• Euro-Toques Polska;

• Klubu Szefów Kuchni;

• Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni;

• Polskiej Inicjatywy Kulinarnej;

• Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników.

Wyniki z ankiet, na które udzielono odpowiedzi, prezentujemy poniżej.

Profesjonaliści branży HoReCa wskazali Poradnik Restauratora jako magazyn gastronomiczny, który w formie drukowanej najczęściej otrzymują (dotarcie 70,3 %) i najchętniej czytają (czytelnictwo 55,4 %).

Poradnik Restauratora najchętniej czytanym pismem gastronomicznym wśród profesjonalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach kulinarnych w Polsce.

Warto podkreślić, że papier cieszy się niesłabnącym autorytetem, bo aż 66,3 % odpowiedzi wskazuje drukowany magazyn branżowy jako prestiżową formę publikacji, a łącznie 70,3 % odpowiedzi potwierdza skuteczność prasy jako narzędzia komunikacji marketingowej.

Dziękujemy stowarzyszeniom kulinarnym oraz ich członkom za okazane zaufanie i docenienie pracy branżowych czasopism gastronomicznych.

 

UWAGA DO WYNIKÓW:

Zaprezentowano wyniki z odpowiedziami powyżej 5 %, ogółem udzielający odpowiedzi wskazywali następujące tytuły branżowe:

Food Service,
Mistrz Branży,
Poradnik Restauratora,
Przegląd Gastronomiczny,
Restaurant Managment,
Szef Kuchni.

Błąd standardowy w tej ankiecie wynosi 10,17 punktów procentowych.
Wyniki badania zarchiwizowane w platformie Google Forms.