Anna Dembińska: Praktyka zawodowa to zetknięcie z żywą gastronomią

Porady

Anna Dembińska: Praktyka zawodowa to zetknięcie z żywą gastronomią

Jak proces kształcenia młodzieży w branży gastronomicznej widzą i oceniają, ci, którzy z młodym pokoleniem pracują? Swoją recepturę na kucharza podaje Anna Dembińska, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu.

Anna Dembińska, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, która uczy także przedmiotu „procesy technologiczne” i koordynuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów w poznańskich restauracjach oraz hotelach, mówi, że wybór szkoły gastronomicznej nie zawsze wynika z zainteresowań.

Obecnie są to 14 -15-latkowie, którzy tak naprawdę jeszcze do końca nie wiedzą, co chcieliby w życiu robić. To naturalne. Był moment, kiedy gotowanie/ zawód szefa kuchni, stało się bardzo modne i popularne wizerunkowo, głównie za sprawą celebrytów występujących w licznych programach kulinarnych. Nasza szkoła cieszyła się zawsze dobrym naborem. Młodzi ludzie , którzy nawet jeśli nie byli do końca przekonani do tego zawodu, wybierali to co im znane, chociażby z domu, bo przecież w każdym domu gotowanie jest obecne. Ostatnie lata za sprawą zmian ustawowych i reform w szkolnictwie obfitowały w nadwyżki młodzieży startującej do szkół średnich. To spowodowało, że szkoła zapełniła się maksymalnie, chętnymi do nauki zawodów gastronomicznych. Niestety w części jest to młodzież, dla której nie był to wymarzony kierunek. Dlatego dla nas „zawodowców” nie jest to wynik miarodajny, obrazujący zainteresowanie zawodem kucharza. Część młodzieży  zostanie w zawodzie, bo tak widzi siebie od początku drogi, część pokocha tą profesję w trakcie nauki, a część z nich z pewnością odnajdzie dla siebie inny kierunek. Myślę, że przede wszystkim praktyka zawodowa  i zajęcia praktyczne w restauracjach są okazją do skonfrontowania wyobrażenia o tym zawodzie  z rzeczywistością i tutaj zadanie dla szefów kuchni, aby odpowiednio zachęcić młode pokolenie do pozostania w gastronomii – dodaje.

Anna Dembińska, kierownik szkolenia praktycznego, udostępnia instruktorom zawodu program praktyk z możliwością skonsultowania go, wzbogacenia i dostosowania do charakteru zakładów gastronomicznych. Ważne jest pokazanie tym młodym ludziom, którzy kiedyś będą dla nas gotować, że praca w gastronomii może być ciekawa, satysfakcjonująca i dobrze opłacana.

Program zajęć praktycznych i praktyki zawodowej jest dość elastyczny, a każdy z szefów kuchni/ instruktorów zawodu, może wprowadzać do niego swoje uwagi i zmiany. Pamiętać należy jednak, że jest tak opracowany aby spełniać niezbędne wymogi dotyczące zdobycia umiejętności z zakresu danych kwalifikacji w zawodzie oraz przygotować młodzież do egzaminów zawodowych. Zawód kucharza to bardzo obszerna wiedza i szereg bazowych umiejętności, na których rozwijanie i specjalizację przyjdzie czas również w pracy zawodowej – mówi Anna Dembińska i dodaje, że młodzież jest bardzo z praktyk zadowolona, gdyż szkoła współpracuje z bardzo dobrymi szefami kuchni ― Doceniają, że mogą dopytywać, podpatrywać szefów kuchni, gotować. Praktyka zawodowa to zetknięcie z żywą gastronomią i już na tym etapie widać, kto się zawodem interesuje oraz będzie kiedyś wyśmienitym kucharzem.

Anna Dembińska, kierownik szkolenia praktycznego, przyznaje, że czasem słyszy od szefów kuchni o kłopotach części młodzieży z dostosowaniem się do panującej w kuchni hierarchii i dyscypliny, a także o… „innej mentalności” młodego pokolenia.