Rząd zakazał używania zamkniętych przestrzeni kawiarni, chyba że klienci zamawiali tam jedzenie na wynos lub świadczyli usługi kurierskie. Sąd orzekł, że nie istniały wówczas powody do twierdzenia, że pozwolenie na korzystanie z zamkniętych przestrzeni kawiarni doprowadziłoby bezpośrednio do większej liczby zakażeń.

Sąd podkreślił również, że biorąc pod uwagę zakres ograniczeń i czas ich obowiązywania, przedstawione powody były zbyt ogólne, a wyjaśnienia niewystarczająco szczegółowe. W orzeczeniu dodano, że sędziowie nie byli w stanie stwierdzić, czy stosowność, konieczność i proporcjonalność ograniczeń zostały wystarczająco ocenione przed ich wprowadzeniem.

źródło: PAP