Ustawa o systemie kaucyjnym. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Aktualności

Ustawa o systemie kaucyjnym. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o systemie kaucyjnym opakowań. Nowe przepisy przewidują, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Jak będzie wyglądał system kaucyjny?

Nowelizacja przewiduje, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m2, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

System kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Powołają operatora (podmiot reprezentujący), odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Jak wskazano w uzasadnieniu, przepisy nie określają liczby takich podmiotów, tym samym dopuszcza się możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych.

Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów będą musieli zapłacić opłatę produktową.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

oprac. red.

źródło: PAP