Edyta Duchnowska: Pracownicy tymczasowi – na co uważać, czego wymagać?

Prawo

Edyta Duchnowska: Pracownicy tymczasowi – na co uważać, czego wymagać?

Branża gastronomiczna w dużej mierze uzależniona jest od pogody i pory roku. Widać to szczególnie wyraźnie w rejonach odwiedzanych często przez turystów. Podczas sezonu, czy to letniego nad morzem i jeziorami, czy zimowego w górach, może zdarzyć się, że w naszym lokalu ilość zamówień i pracy przekroczy możliwości zatrudnionej załogi. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być zatrudnienie pracownika tymczasowego.

PRACA TYMCZASOWA – DEFINICJA

Praca tymczasowa to bardzo specyficzny rodzaj zatrudnienia, w którym w przeciwieństwie do klasycznej umowy o pracę występują trzy podmioty. W praktyce agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika tymczasowego, a następnie kieruje go do swojego klienta – pracodawcy-użytkownika, u którego wykonywana jest praca.

CECHY PRACY TYMCZASOWEJ

Pracownik w ramach pracy tymczasowej zatrudniony jest na umowę o pracę na czas określony. Przysługują mu wszystkie prawa pracownicze gwarantowane przez kodeks pracy. Pracodawcą jest w tym układzie agencja pracy tymczasowej i to ona zajmuje się wszystkimi kwestiami administracyjno-prawnymi związanymi ze stosunkiem pracy, takimi jak odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne itd. Również wynagrodzenie dla pracownika wypłacane jest przez agencję.

OGRANICZENIA W ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tej samej osoby łącznie przez 18 miesięcy, w okresie 36 kolejnych miesięcy. Limit ten ma zastosowanie także wtedy, gdy pracownik został skierowany kilkukrotnie, przez różne agencje pracy tymczasowej, czy też z zastosowaniem przerw. Wyjątkiem od takiego ograniczenia jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy zastępuje nieobecnego pracownika zatrudnionego na stałe przez pracodawcę-użytkownika. Wtedy korzystać z pracy tej samej osoby można łącznie przez 36 miesięcy.

PRACOWNIK TYMCZASOWY W PRAKTYCE

Jak zaznaczyliśmy wyżej, pracodawcą dla pracownika tymczasowego pozostaje agencja. Nie zmienia to jednak faktu, że to pracodawca-użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Musi on więc odpowiednio wyposażyć pracownika, zapewnić mu napoje w gorące dni, przeszkolić go z przepisów BHP oraz generalnie traktować jak każdego innego pracownika. Restaurator musi również prowadzić dla pracownika tymczasowego ewidencję czasu pracy. Dla restauratora niewątpliwie dużą zaletą jest elastyczność w zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Usługa agencji pozwala szybko i bez większych problemów dopasować wielkość załogi lokalu do aktualnego zapotrzebowania. Pracodawca-użytkownik nie musi też zajmować się technicznymi kwestiami kadrowymi, co pozwala na sporą oszczędność czasu i środków. Jeżeli pracownik nie sprawdzi się w gastronomii, to w większości przypadków dysponujemy możliwością szybkiego zastąpienia go.

REJESTR AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Szczególnie w okresie letnim i wakacyjnym można natknąć się na wiele ogłoszeń agencji, które nie zawsze działają całkowicie legalnie. Warto wiedzieć, że funkcjonuje specjalny rejestr – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ), który prowadzą Wojewódzkie Urzędy Pracy. Aby się w nim znaleźć i działać na rynku agencje muszą spełnić szereg warunków, po czym uzyskują stosowny certyfikat nadawany przez marszałka województwa. Przed podpisaniem umowy warto więc sprawdzić, czy agencja na pewno się w nim znajduje. Daje to pewną gwarancję jakości i poszanowania praw pracowniczych.

KARA ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych przewiduje dość wysokie kary grzywny za złamanie przepisów zarówno dotyczących maksymalnych okresów zatrudnienia jak i przepisów z zakresu BHP. Co istotne, grzywnie podlega nie tylko agencja pracy tymczasowej ale także pracodawca użytkownik. Wysokość grzywny wynosi od 1000 zł do 30000 zł za każde wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

PODSUMOWANIE

Niewątpliwie zatrudnienie pracownika tymczasowego ma wiele zalet. Uzupełniamy w ten sposób naszą załogę bez zbytniego obciążenia kwestiami organizacyjnymi. Wiele obowiązków pozostaje bowiem przy agencji pracy tymczasowej. Warto przy tym pamiętać, że nie powinien być to domyślny sposób zatrudnienia pracowników. W dużym stopniu uniemożliwia on budowę stałego, zgranego zespołu, który jest niezbędny w każdej dobrze zarządzanej restauracji. Sprawdzi się jednak w warunkach zatrudnienia sezonowego. Jednocześnie pamiętajmy, że często istnieje możliwość „przejęcia” pracownika, który się sprawdził, na stałe. Wszystko zależy od umowy zawieranej przez nas z agencją i zawartych w niej klauzul.

EDYTA DUCHNOWSKA
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska
www.duchnowska.pl
www.prawowrestauracji.pl

Kacper Sołtykiewicz
aplikant radcowski