Edyta Duchnowska: Organizacja imprez w okresie COVID-19 – jakie kroki powinien podjąć restaurator

Prawo

Edyta Duchnowska: Organizacja imprez w okresie COVID-19 – jakie kroki powinien podjąć restaurator

Tegoroczne lato ze względu na trwającą wciąż epidemię koronawirusa było szczególne. Restauracje i domy weselne musiały i nadal muszą dostosować się do wprowadzonych obostrzeń mających zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19.

WYTYCZNE SANEPIDU A PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA

Każdy organizator imprezy okolicznościowej w obecnych warunkach powinien przede wszystkim zapoznać się z aktualnymi wytycznymi publikowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii. Chociaż istnieją poważne zastrzeżenia do zgodności z przepisami Konstytucji RP tego trybu nakładania obostrzeń, to obecnie należy się do nich stosować, gdyż obowiązuje zasada domniemania zgodności z Konstytucją.

LIMIT OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA IMPREZIE OKOLICZNOŚCIOWEJ

Obecnie powiaty, w których stwierdzono większą dynamikę wzrostu zakażeń niż w pozostałych częściach kraju, mogą być oznaczone, jako „strefa żółta” lub „strefa czerwona”. Informacje w tym zakresie publikowane są m.in. na rządowych stronach internetowych. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, organizator-restaurator powinien na bieżąco sprawdzać czy nie znajduje się w oznaczonej strefie. Co ważne, istotne jest tu miejsce gdzie w rzeczywistości odbędzie się impreza okolicznościowa. Nie mają, więc znaczenia m.in. ujawniony w odpowiednim rejestrze adres prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce zamieszkania osób odpowiedzialnych za organizację, czy też w przypadku wesela – pary młodej. Podział ten jest o tyle szczególny, że wprowadzono limit osób, które mogą uczestniczyć w imprezie okolicznościowej w każdej ze stref. W przypadku braku oznaczenia limit ten wynosi 150 osób. W przypadku, gdy impreza odbędzie się w strefie żółtej jest to 100 osób, natomiast dla strefy czerwonej – 50 osób. Warto pamiętać, że do tego limitu nie wlicza się osób stanowiących obsługę imprezy. Niestety nie pokuszono się o sprecyzowanie, kto stanowi obsługę, jednak zapewne uznane za nią zostaną osoby, które w związku z imprezą wykonują czynności zawodowe lub służbowe. Będzie to, więc nie tylko kelner czy kucharz, ale również np. fotograf czy muzycy. Nie wydaje się, by warunkiem koniecznym było istnienie jakiejkolwiek więzi prawnej (jak np. stosunek pracy) pomiędzy obsługą a organizatorem. Dodatkowo należy zaznaczyć, że na każdym z obszarów mogą obowiązywać odbiegające od siebie rygory sanitarne.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Organizator powinien zapoznać się z aktualnymi zasadami organizacji imprezy okolicznościowej oraz dostosować się do nich. Do najważniejszych należą przede wszystkim poinformowanie gości o zastosowanych środkach ostrożności i ich obowiązkach w tym zakresie. Można zrobić to wywieszając stosowne informacje w lokalu. Organizator powinien dostosować liczbę gości do obowiązującego na danym obszarze limitu. Powinien również dysponować listą gości i obsługi tak, aby udostępnić ją na rzecz sanepidu gdyby zaszła taka konieczność. Należy zapewnić płyny do dezynfekcji, a swoim pracownikom – także środki ochrony osobistej jak np. maseczki, przyłbice czy rękawiczki. Goście nie powinni również siedzieć w odległości bliższej niż 1,5 m od siebie. Są to jedynie wybrane i jedne z ważniejszych obowiązków. Ich pełen wykaz zmienia się i dostępny jest m.in. na rządowych stronach internetowych.

KARY ZA NARUSZENIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

Warto zapoznać się z bieżącymi zasadami organizacji imprezy, gdyż organizator może ponieść odpowiedzialność na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim możliwe jest nałożenie przez sanepid grzywny opiewającej na kwotę od 5 tys. do 30 tys. zł. Dodatkowo, na gruncie prawa karnego taka działalność może być uznana za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia wielu osób, w związku z wywołanym zagrożeniem epidemiologicznym, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Gdyby natomiast, chociaż jeden gość w związku z tym doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, to kara może ulec zaostrzeniu nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Organizator, który nie stosuje się do obostrzeń sanitarnych może być również uznany winnymi narażenia zdrowia lub życia pracowników, co grozi grzywną do 30 tys. zł oraz 3 latami pozbawienia wolności.

 

EDYTA DUCHNOWSKA

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska

www.duchnowska.pl

www.prawowrestauracji.pl

 

Kacper Sołtykiewicz
aplikant radcowski

 

fot. pixabay.com.pl