Advertisement
Kontrole sanepidu w pomorskich smażalniach ryb

Aktualności

Kontrole sanepidu w pomorskich smażalniach ryb

Od początku roku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła 135 kontroli w 118 smażalniach ryb w województwie pomorskim. W 44 przypadkach odkryto nieprawidłowości.

W 118 smażalniach ryb i zakładach na terenie województwa pomorskiego, w których przeważającą działalnością jest smażenie ryb, od początku roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła 135 kontroli. Na terenie całego regionu takich miejsc jest 311.

Nieprawidłowości stwierdzono podczas 44 kontroli. Jak podała PAP kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Katarzyna Waluszko, stwierdzono m.in. niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu, brak czystości bieżącej, środki spożywcze o zmienionych cechach organoleptycznych czy niewłaściwe warunki przechowywania żywności. – Za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości nałożono 28 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 8,5 tys. zł – przekazała.

Dodała, że w związku ze zgłoszeniami konsumentów przeprowadzono siedem kontroli interwencyjnych, podczas pięciu z nich potwierdzono zasadność interwencji. Przyczynami zgłoszeń interwencyjnych były: dolegliwości żołądkowe po spożyciu posiłków, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.

Co sprawdzają inspektorzy sanepidu?

Jak podkreśliła Katarzyna Waluszko, w ramach urzędowych kontroli sprawdzana jest czystość pomieszczeń żywnościowych, sprzętu, urządzeń i ich stan techniczny, a także prowadzenie procesów mycia i/lub dezynfekcji sprzętu, naczyń, pomieszczeń, a także zabezpieczenie przed szkodnikami, higiena i stan zdrowia pracowników. Inspektorzy sprawdzają także jakość wody, warunki do mycia i rozmrażania żywności oraz rąk pracowników, usuwanie odpadów żywnościowych, szkolenia pracowników na określonych stanowiskach oraz terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości surowców stosowanych do przygotowywania potraw.

Zwracają też uwagę na warunki przechowywania surowców, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego i kontrolują dokumenty dotyczących dostawców surowców. W ramach kontroli sprawdzane są zapisy z wdrożonych w zakładzie dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych oraz wynikających z zasad systemu HACCP, dotyczącego zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Źródło: PAP

oprac. red.