Obostrzenia przedłużone do 31 stycznia?

Aktualności

Obostrzenia przedłużone do 31 stycznia?

14 grudnia 2021

Większość obostrzeń wprowadzonych nowelą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ma obowiązywać do 31 stycznia 2022 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak wcześniej zapowiadano, nowe regulacje mają wejść w życie w najbliższą środę.

Projekt zakłada m.in. zmniejszenie ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z obecnie obowiązujących 50% do 30%), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności, oraz zakaz działania klubów i dyskotek. Jednocześnie osoby, które przekroczą granicę, a nie będą mogły udokumentować, ze są w pełni zaszczepione będą musiały posiadać negatywny wynik testu, wykonanego nie później niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy.

W projekcie założono się m.in.

– przedłużenie do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;

– dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą zarażoną, jeżeli posiada negatywny wynik testu;

– wprowadzenie zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
a) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych,
b) dyskotek (serwujących głównie napoje);
c) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
d) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.;

– ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50% do 30%), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności;

– wprowadzenie wobec przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, obowiązku zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;

Planowana jest także modyfikacja obowiązujących regulacji dotyczących wyłączenia z limitu osób korzystających z usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

„W projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia; należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu” – czytamy w wykazie.

W rozporządzeniu znajdzie się także zapis, że szczepionka będzie mogła być podawana osobom po ukończeniu 5. roku życia.

Źródło: ISBnews