Kto musi zapłacić podatek od napiwków – kelner czy restauracja?

Aktualności

Kto musi zapłacić podatek od napiwków – kelner czy restauracja?

28 czerwca 2022

Rozliczenie to zależy od tego, czy kelner otrzymuje bonus za pośrednictwem, czy bez pośrednictwa pracodawcy – czytamy we wtorkowej Rzeczpospolitej.

„Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze są przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT”– uznał dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT2-1.4011.143. 2019.4.KK.

Mogą stanowić przychód ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) bądź z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 tej ustawy). Jeśli napiwki trafiają do pracodawcy, który rozdysponowuje je wśród kelnerów, to jest ich przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu z wynagrodzeniem za pracę. Spółka jako płatnik musi pobrać zaliczki i po zakończeniu roku przekazać podatnikom informacje PIT-11.

Opinia dla Poradnika Restauratora:

Edyta Duchnowska

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska

W nawiązaniu do kwestii rozliczenia podatku dochodowego od napiwków należy wskazać, że w przypadku gdy są one zakwalifikowane jako „przychód z innych źródeł” – a więc otrzymane bez pośrednictwa pracodawcy, w wyniku decyzji gościa, to nie podlegają one ozusowaniu. Inaczej będzie w przypadku, gdy to pracodawca rozdziela napiwki – a więc gdy zostały one zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy. Wtedy podlegają one wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

PODATEK VAT OD NAPIWKÓW

Należy również rozważyć, czy napiwek podlega opodatkowaniu  VAT. Jeżeli był on wliczony do ceny zamówienia i wyszczególniony na paragonie, to nie ma żadnych wątpliwości, że tak. Nawet jeżeli całość zostanie rozdysponowana pomiędzy pracowników.

Dochód z napiwku stanowi wtedy część ceny, która określona została z góry przez restauratora i powiększa podstawę opodatkowania. Co więcej, sam paragon wskazuje wprost kwotę podatku.

Inaczej będzie w przypadku napiwku uznaniowego, „dobrowolnego”. Kwota nie pojawia się wtedy na paragonie i zależy wyłącznie od woli gościa. Ani restaurator, ani też osoba obsługująca nie ma możliwości jej określić lub wymusić. Ponieważ napiwek kierowany jest wyłącznie do pracownika, a więc osoby, która nie jest zaliczana do grona podatków zobowiązanych do zapłaty podatników VAT to uznamy, że restaurator jak i adresat napiwku są zwolnieni od uiszczenia podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej: