IGHP: Hotele odczuwają czwartą falę pandemii

Aktualności

IGHP: Hotele odczuwają czwartą falę pandemii

19 listopada 2021

Wzrastająca liczba nowych zachorowań na Covid-19 wpływa na mniejszą liczbę rezerwacji w hotelach – wynika z najnowszej ankiety branżowej przeprowadzanej co miesiąc przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Choć październik był względnie dobrym miesiącem, bo ponad połowa ankietowanych hoteli odnotowała obłożenie pomiędzy 40 a 70 %, to końcówka roku zapowiada się pod tym względem już dużo gorzej.

Październik był kolejnym miesiącem z wynikami, które można uznać za dobre. Choć wyższe poziomy frekwencji (powyżej 70 proc.) odnotowało wyraźnie mniej hoteli niż w poprzednim miesiącu – 24 % (we wrześniu było to 36 %), to nadal duża grupa, bo ponad połowa obiektów zanotowało obłożenie pomiędzy 40 a 70 %. Hoteli zamkniętych praktycznie nie było (2 obiekty wśród ankietowanych).

Obiekty pozamiejskie nadal notowały lepsze wyniki na tle całej grupy ankietowanych i od hoteli miejskich, ale różnice ponownie zmniejszyły się w stosunku do września i sierpnia. Frekwencję powyżej 70 proc. uzyskało 27 proc. obiektów (hotele miejskie 21 %). Jednak w zakresie obłożenia pomiędzy 40 a 70 % lepiej wypadły hotele miejskie z udziałem 56 % (pozamiejskie odpowiednio 48 %).

Bardzo zbliżone do powyższych były wyniki hoteli obsługujących gości segmentów wypoczynkowego i biznesowego. W pierwszej grupie obłożenie powyżej 70 proc. zanotowało 28 proc. obiektów, a w drugiej 19 proc. Z kolei w zakresie obłożenia pomiędzy 40 a 70 % lepiej wypadły hotele biznesowe z udziałem 56 %, a wypoczynkowe odpowiednio 44 %.

Ceny w hotelach stabilne od września

Podobnie jak w przypadku frekwencji, dane dotyczące średniej ceny także wskazują na dobry miesiąc, na poziomie bardzo bliskim do września. 62 % hoteli odnotowało średnie ceny wyższe niż w październiku 2019 r., przy czym ponad 30 % odnotowało wzrosty o więcej niż 10%. W przypadku 16 %  obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek średniej ceny zanotowało 19 % hoteli.

Coraz gorsze prognozy dotyczące rezerwacji na kolejne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na następne trzy miesiące, podobnie jak w poprzednich ankietach, są zróżnicowane, ale prognozy zdecydowanie obniżyły się i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem. W listopadzie już tylko 29 % hoteli wskazuje na obłożenie powyżej 40 %, w tym 19 % obiektów deklaruje stan rezerwacji powyżej 50 % frekwencji. Nieco ponad połowa hoteli mieści się w przedziale obłożenia od 10 do 40 %. W grudniu 3/4 hoteli posiada rezerwacje na poziomie nie wyższym niż 30 frekwencji, a odpowiednio w styczniu jest to 82 % obiektów. W grudniu obłożenia 10 proc. nie przekracza 40 % hoteli, a w styczniu aż 63 proc. Widoczny jest dalszy spadek udziału gości wypoczynkowych i krótkie okienko rezerwacyjne, dodatkowo skracające się w efekcie wzrostu dziennej liczby zakażeń w ostatnich tygodniach.

W najnowszej ankiecie IGHP zapytała hotelarzy o potencjalny wpływ wzrastającego w ostatnich tygodniach wskaźnika dziennych zakażeń na malejącą liczbę nowych rezerwacji w listopadzie i grudniu 2021 r. Ponad 3/4 hoteli potwierdziło taką zależność, przy czym 39 % określiło go jako duży i również 39 proc. jako umiarkowany.

MICE (spotkania biznesowe) w okresie późnojesiennym

Wyłączając hotele nieposiadające odpowiedniej infrastruktury (blisko 8 %), zapytania o możliwość organizowania konferencji w listopadzie i grudniu otrzymuje 85 % obiektów, w tym 14 proc. ocenia je na dużo i 29 % umiarkowanie – wyniki na poziomie bardzo zbliżonym do ankiety wrześniowej. Jednocześnie średnio 15 % zapytań odrzucanych jest przez hotele z uwagi na utrzymany limit organizacji konferencji, tj. 1 osoby na 10 mkw. Relatywnie niedużą część ofert, bo do 20 proc. zapytań, zmuszone jest lub będzie odmawiać zdecydowanie dominująca grupa hoteli stanowiąca 69 proc. ankietowanych. Z drugiej strony, 60 proc. i więcej zapytań odmawia tylko 6 % obiektów.

Weryfikacja zaszczepienia pracowników przez pracodawców nie wpłynie zdaniem ankietowanych na frekwencję w hotelach

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o planowanym przez rząd rozwiązaniu umożliwiającym przedsiębiorcom weryfikowanie statusu zaszczepienia pracowników, IGHP zapytała hotelarzy, czy zwiększyłoby to chęć gości do pobytów turystycznych i biznesowych w hotelach. 25 proc. hoteli udzieliło odpowiedzi twierdzącej, ale ponad dwa razy więcej (58 %) przeczącej, a 17 proc. nie miało zdania.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 4-10 listopada wzięło udział 165 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 59 proc. położonych jest w miastach. 28 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (81 %) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 % hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 33 %, łączące segment biznesowy z turystycznym 39 proc., a specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej 28 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 %). Wszystkie powyższe statystyki są praktycznie niezmienne od początku przeprowadzania przez Izbę ankiet, niezależnie od zmieniającej się liczby respondentów.