Czym jest Heinz Selection?

Aktualności

Czym jest Heinz Selection?

Heinz Selection to globalny program kierowany do burgerowni niesieciowych (poniżej 5 lokali pod tą samą nazwą), czyli lokali gastronomicznych, których głównym filarem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż burgerów. Burgerownie te wyłonione zostaną na zasadzie konkursu Heinz Selection Finals. Celem jest stworzenie trójstronnych korzyści dla burgerowni, konsumentów oraz marki Heinz, opartych na wyjątkowych wydarzeniach i doświadczeniach.

CO MOŻESZ UZYSKAĆ?

Dołączając do Heinz Selection stajesz się częścią globalnego programu partnerskiego z dostępem do:

  • unikatowych produktów Heinz,
  • różnorodnych materiałów brandowanych,
  • markowych wydarzeń i nowych doświadczeń,
  • widoczności w mediach.
  • wiedzy i ekspertyzy globalnej marki Heinz,

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

Selekcja składa się z 3 etapów:

  1. Kwalifikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego do 05.02.2023
  2. Półfinały regionalne 27.02-10.03.2023
  3. Finał na podstawie konkursu na Gastrotargach SMAKKI – 25.03.2023, Warszawa

Podczas finału konkursu wyłonionych zostanie 10 zwycięzców.

HEINZ SELECTION FINALS

Finał konkursu odbędzie się 25 marca 2023 roku podczas Gastrotargów SMAKKi w warszawskim EXPO XXI. Zadaniem 20 finalistów będzie przygotowanie swojego flagowego burgera, który da im szansę na zwycięstwo. Obowiązkowe będzie użycie sosu Heinz przy wykorzystaniu sprzętu naszego partnera głównego. Wśród kryteriów wyboru znajdzie się przede wszystkim smak i wygląd, ale także sposób pracy przygotowującego. Spośród 20 burgerowni w finale wyłonimy 10 zwycięzców, którzy zostaną objęci programem Heinz Selection.

DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ!

Komisją konkursową będzie międzynarodowe jury z udziałem gościa specjalnego – znanego influencera. W jej składzie pojawią się również: doradca kulinarny dla Kraft Heinz Polska, dwóch doradców Kraft Heinz z zagranicy oraz eksperci partnerów konkursu.