XIII Ogólnopolski konkurs dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny

Aktualności

XIII Ogólnopolski konkurs dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do wzięcia udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

 

 

 

 

Temat XIII edycji: danie główne

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie ponadpodstawowych szkół o profilu gastronomicznym, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na adres:

Biuro Konkursu

K. Ciołkowskiego 33

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. +48 518 122 428

e-mail: produktycertyfikowane@gmail.com

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 18 października 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo/konkursy,

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni www.osskic.org.pl,

Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego www.produktyregionalne.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014­­–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Regulamin konkursu

zał. nr 1 do Regulaminu

zał. nr 2 do Regulaminu

zał. nr 3 do Regulaminu

zał. nr 4a do Regulaminu – Oświadczenie

zał. nr 4b do Regulaminu- Oświadczenie

zał. nr 4c do Regulaminu- Oświadczenie

zał. nr 5 do Regulaminu

zał. nr 6 do Regulaminu

zał. nr 7 do Regulaminu

zał. nr 8a do Regulaminu

zał. nr 8b do Regulaminu

zał. nr 8c do Regulaminu

zał. nr 9 do Regulaminu

zał. nr 10 do Regulaminu