Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Aktualności

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł brutto. Jest to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS.

Od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. Kwota minimalnej płacy wzrosła od 2021 r. o 210 zł. W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. przy umowie zlecenie obliczane jest na podstawie tzw. stawki godzinowej. Jest to minimalna kwota, którą zleceniobiorca powinien otrzymać za godzinę swojej pracy. Minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa netto wynosi 13,91 zł.