Ważne zmiany w Kodeksie pracy

Aktualności

Ważne zmiany w Kodeksie pracy

Rząd przyjął we wtorek (10.01) planowane w Kodeksie pracy zmiany. Nowelizacja miała być wdrożona do końca sierpnia 2022 r., jednak dopiero teraz się to udało. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnych regulacji. Konkretnie chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz o tzw. dyrektywę rodzicielską.

Wprowadzane zmiany będą dotyczyć urlopów rodzicielskich i zasiłku w tym okresie, ograniczenia możliwości zwolnienia z pracy kobiet w ciąży i w okresie po porodzie, a także uregulują umowy na okres próbny.

Wydłużeniu ma ulec długość urlopu rodzicielskiego z 32 do 34 tygodni (lub z 41 do 43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej). Ojciec będzie miał rok od narodzin dziecka, a nie jak dotychczas dwa lata, na wykorzystanie dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Nowością jest dziewięciotygodniowy urlopu dla każdego z rodziców, którego nie będzie można przenieść na drugą osobę. Matka dziecka będzie mogła wybrać sposób wypłacania jej zasiłku w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Pierwsza opcja zakłada otrzymywanie przez nią 100 % pensji na urlopie macierzyńskim i 70 % na urlopie rodzicielskim, a druga pobieranie 81,5 % wynagrodzenia przez okres obu urlopów. Rodzice będa mogli dłużej korzystać z elastycznych form pracy – do 8. roku życia dziecka, a nie jak dotychczas do ukończenia przez dziecko 4 lat.

Wprowadzone zostaną dwa dodatkowe urlopy – bezpłatny, pięciodniowy urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z pracy spowodowane działaniem “siły wyższej”. W tym przypadku chodzi o 2 dni lub 16 godzin do wykorzystania w przypadku pilnych spraw rodzinnych, płatne w wysokości 50% wynagrodzenia.

W przypadku osób zatrudnionych na czas określony pracodawca, który zdecyduje się nie przedłużyć umowy, będzie musiał to uzasadnić. Podobne zasady mają dotyczyć sytuacji, gdy pracodawca odmówi pracownikowi zgody na przekształcenie umowy na umowę na czas nieokreślony.

Ponadto zmianie ulegnie długość okresu próbnego i będzie wynosić 1 miesiąc w przypadku zamiaru zawarcia umowy na 6 miesięcy, 2 miesięcy przy umowach zawieranych docelowo na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy lecz nie dłużej niż 12. Okres próbny pracodawca będzie mógł wydłużyć maksymalnie o 1 miesiąc.

To jednak nie jedyne zmiany wprowadzane w Kodeksie pracy. W trakcie procesu legislacyjnego są zapisy regulujące pracę zdalną oraz wprowadzające kontrole trzeźwości.

Źródło: interia.pl