W sierpniu 2/3 hoteli z obłożeniem powyżej 40 %

Aktualności

W sierpniu 2/3 hoteli z obłożeniem powyżej 40 %

23 sierpnia 2021

W sierpniu obłożenie wyższe niż 40 % szacuje 2/3 hoteli, z czego ponad 40 % wskazuje na frekwencję wyższą niż 60 % – informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego na podstawie najnowszego badania. Izba wskazuje na mały udział klientów z bonem turystycznym.

Jak wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, lipiec był kolejnym po czerwcu miesiącem wyraźnej poprawy wyników operacyjnych hoteli, pomimo utrzymania limitu 75 % dostępnych pokoi. W skali kraju ponad 3/4 hoteli odnotowało średnią frekwencję powyżej 40 %, w tym ponad połowa powyżej 60 % – podano.

Jeszcze lepsze wyniki osiągnęły obiekty pozamiejskie – wskazał Maciej Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jak podał, obłożenie powyżej 40 proc. uzyskało ponad 87 % obiektów, z tego aż 70 % odnotowało wynik powyżej 60 %.

Żaden z obiektów nie miał frekwencji poniżej 20 % – dodał. Wskazał, że w przypadku hoteli biznesowych, frekwencję powyżej 40 % odnotowało 60 %, z tego w 19 % obiektów obłożenie przekroczyło 60 %. Według eksperta, lipcowe dane dotyczące przyjętych rezerwacji na następne trzy miesiące również wskazują na poprawę sytuacji w drugim miesiącu wakacji, w przeciwieństwie do pierwszych dwóch miesięcy po wakacjach. Jak wynika z badania, w sierpniu obłożenie wyższe niż 40 % szacuje 2/3 hoteli, z czego ponad 40 proc. wskazuje na frekwencję wyższą niż 60 %.

We wrześniu prognozy obłożenia są już na niższym poziomie, a jego rozkład bardziej równomierny. Co trzeci hotel szacuje frekwencję na poziomie nie wyższym niż 20 %, kolejna 1/3 nie przekracza 40 %, a powyżej tego wskaźnika obłożenie deklaruje kolejna 1/3 obiektów. W październiku natomiast blisko 3/4 hoteli wskazuje na obłożenie poniżej 20 %, z tego aż 30 proc. poniżej 5 % – czytamy. Jak dodał Mączyński, we wszystkich trzech miesiącach odsetek hoteli, które pozostaną lub planują zamknięcie nie przekracza 2 %. Zauważył, że hotelarze wskazali w ankiecie na wzrost zapytań z segmentu MICE na okres powakacyjny.

Pomijając hotele, które nie dysponują odpowiednią infrastrukturą do obsługi konferencji, 80 % obiektów potwierdziło, że otrzymuje zapytania o możliwość organizowania spotkań biznesowych. Zwiększył się odsetek hoteli, które oceniły liczbę zapytań na dużo lub umiarkowanie, do 45 % (w czerwcu było to 35 %) – podał.

Jak ocenił, uwzględniając fakt, że hotele są przygotowane pod względem sanitarnym do obsługi segmentu MICE i jednocześnie rośnie popyt na spotkania biznesowe, obostrzenia dotyczące limitu powierzchni (10 mkw. na 1 os.) powinny zostać jak najszybciej zniesione, a przynajmniej istotnie poluzowane. Z ankiety przeprowadzonej przez Izbę wynika ponadto, że wzrosły nieco średnie ceny za pobyt.

60 % hoteli osiągnęło średnie ceny wyższe niż w lipcu 2019 r., przy czym prawie 30 % odnotowało wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 14 % obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek wykazało 24 proc. hoteli – podano. Według Mączyńskiego, zaskakująco niekorzystnie wypadają w ankiecie dane dotyczące wsparcia sprzedaży usług hotelowych przez program Polskiego Bonu Turystycznego (PBT).

W lipcu średni udział pobytów opłaconych za pomocą PBT w sprzedaży ogółem wyniósł zaledwie 11 % – podał. Jak wyjaśnił, oczywiście w przypadku hoteli o charakterze wypoczynkowym udział ten był większy, ale niewiele, bo nie przekroczył pułapu 15 %. Natomiast w hotelach obsługujących przede wszystkim gości biznesowych, udział bonu stanowił niecałe 6 % – wskazał. Mączyński zwrócił też uwagę, że pomimo tych wyników, blisko 40 % hoteli uważa, że PBT tworzy nowy popyt na usługi. W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 9-16 sierpnia wzięło udział 207 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. 66 % spośród nich położonych jest w miastach. 26 % to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82 %) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 % hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 95 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 35 %, łączące segment biznesowy z turystycznym również 35 %, a specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej 30 %. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (88 %).