W Sejmie jest już projekt ustawy ograniczającej zużycie plastiku

Aktualności

W Sejmie jest już projekt ustawy ograniczającej zużycie plastiku

Z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem Sejm zajmie się ustawą implementującą unijną „dyrektywę plastikową”, która nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorców, handlowców, gastronomię, a także na samorządy.

Nowe regulacje wpłyną z pewnością na wszystkie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności wykorzystują artykuły jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego. Z kolei na gminy i samorządy wojewódzkie spadnie obowiązek pobierania opłat od podmiotów stosujących opakowania z niektórych tworzyw sztucznych.

”Dyrektywa plastikowa”, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku zakłada zmniejszenie ilości wytwarzanych produktów z tworzyw sztucznych i redukcję ich negatywnego wpływu na środowisko.

Chodzi przede wszystkim o plastikowe opakowania jednorazowe, których nie można poddać recyklingowi. Już w tej chwili nie można stosować w gastronomii plastikowych, jednorazowych artykułów takich jak: sztućce, talerze, słomki, mieszadełka, pojemniki i kubki do transportu żywności. Dotyczy to także plastikowych patyczków higienicznych, patyczków do balonów.

Od 2025 roku ma wejść zakaz sprzedaży produktów z plastikowymi wieczkami lub nakrętkami, z wyjątkiem przymocowanych na stałe plastikowych elementów. Produkowane plastikowe butelki będą musiały zawierać minimum 25% plastiku z recyklingu, a od 2030 – 30%.

Źródło: prawo.pl