Tańszy prąd dla mikro i MŚP. Ostatnia szansa na złożenie oświadczeń

Aktualności

Tańszy prąd dla mikro i MŚP. Ostatnia szansa na złożenie oświadczeń

30 listopada 2022

30 listopada, mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh. Dotyczy to mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Możliwość zastosowania ceny gwarantowanej maksymalnej ceny 785 zł za MWh wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Cena maksymalna 785 zł/MWh (nie zawiera pozostałych opłat) będzie stosowana w rozliczeniach z mikro i MŚP od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie można składać w formie: papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia jest dostępny jako załącznik do rozporządzenia: