Stava zrealizowała plany sprzedażowe na cały 2020 rok

Aktualności

Stava zrealizowała plany sprzedażowe na cały 2020 rok

10 grudnia 2020

 

W związku z prowadzoną właśnie emisją akcji, spółka Stava S.A., opublikowała częściowe wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 31 października 2020 oraz informacje o skumulowanej wartości sprzedaży w całej sieci franczyzowej (systemwide sales sieci) za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2020.

Na koniec listopada 2020 systemwide sales całej sieci oddziałów Stava osiągnął poziom 15,43 mln zł, co stanowi przeszło 100% planu na cały 2020 rok. Zarząd Stava S.A. prognozuje, że przy utrzymaniu listopadowego poziomu sprzedaży również w grudniu, łączne przychody sieci Stava ze sprzedaży usług (systemwide sales) za 2020 rok osiągną poziom ok. 17,2 mln zł. Stanowić to będzie ok. 195% przychodów systemwide sales z 2019 roku.

Natomiast przychody ze sprzedaży spółki zarządzającej siecią – Stava S.A. – na koniec października 2020 wyniosły 6,65 mln zł, co stanowi 105% planu zakładanego na cały 2020 rok. Jednocześnie, spółka do końca października osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży oraz całkowity zysk z działalności operacyjnej na poziomie 240 tys. zł.

Według prognoz zarządu, przychody spółki ze sprzedaży na koniec 2020 roku powinny osiągnąć poziom 8,7 mln zł, czyli 276% przychodów z 2019 roku oraz 137% planu zakładanego na cały 2020 rok. Jednocześnie zarząd przewiduje na koniec 2020 roku osiągnięcie zysku na poziomie ok. 200 tys. zł, pomimo zwiększania zatrudnienia i innych nakładów na utrzymanie szybkiego tempa rozwoju.

Tempo rozwoju, które jest znacznie szybsze od planowanego, w połączeniu wynikami finansowymi, również lepszymi od planowanych, oraz podpisaną w ostatnich tygodniach umową z McDonald’s przekładają się pozytywnie na perspektywy rozwoju sieci w kolejnych latach oraz na zakładane potrzeby kapitałowe. W ocenie zarządu Stava S.A., wymaga to szerszego komentarza w związku z trwającą emisją akcji.

– Prognozy rozwoju prezentowane w materiałach do trwającej emisji akcji przygotowywaliśmy na przełomie kwietnia i maja 2020 roku, tuż po okresie pierwszego lockdown’u – wyjaśnia Paweł Aksamit, prezes zarządu Stava S.A. – W związku z dużą niepewnością, kreśląc plany dalszego rozwoju przyjęliśmy, w naszej ocenie, ostrożne założenia zarówno co do tempa rozwoju, jak i potrzeb kapitałowych.

– Wyniki jakie osiągnęliśmy już w październiku i wynikające z nich prognozy na koniec 2020 roku potwierdzają jednoznacznie, że przyjęte założenia faktycznie były ostrożne. Spółka osiągnie w tym roku ok. 137% zakładanych przychodów pomimo tego, że funkcjonowała bez zewnętrznego finansowania, którego pozyskanie pierwotnie planowane było na sierpień. Jednocześnie osiągniemy zysk, pomimo odważnego finansowania całych kosztów rozwoju ze środków własnych spółki – wyjaśnia prezes.

oprac. red.