Sprawozdanie wyborcze ze spotkania OSSKiC

Aktualności

Sprawozdanie wyborcze ze spotkania OSSKiC

16 grudnia 2022

3 grudnia odbyło się walne spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni podczas którego wybrano Zarząd Główny OSSKiC, Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Weryfikacyjnej.

Skład Zarządu Głównego OSSKiC

Prezes: Jarosław Uściński
Vice Prezes: Bartosz Maciej Peter
Sekretarz: Michał Tadeusz Świerad
Skarbnik: Mirosław Reszczyk
Członek Zarządu: Tomasz Sochacki

Skład Komisji Rewizyjnej OSSKiC:

Przewodniczący: Leszek Staniszewski
Vice Przewodniczący: Dariusz Tadeusz Zahorański
Vice Przewodniczący: Jacek Główka
Sekretarz: Ryszard Dudziak

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący: Maciej Grubman
Vice Przewodniczący: Daniel Ostrowski
Sekretarz: Joanna Ochniak
Członek Sądu: Artur Musztyfaga
Członek Sądu: Kamil Tłuczek
Członek Sądu: Marcin Gruszka

Skład Komisji Weryfikacyjnej:

Przewodniczący: Sebastian Krauzowicz
Sekretarz: Piotr Szczygielski
Członek Komisji: Tomasz Gaważyński
Członek Komicji: Wojciech Balicki.