Rząd zajmie się w środę zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie

Aktualności

Rząd zajmie się w środę zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie

Projekt zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie, który przewiduje m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zwiększenie składki zdrowotnej oraz wprowadzenie ulg proinnowacyjnych będzie przedmiotem obrad środowego posiedzenia Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Według pierwotnych zapowiedzi, projekt zmian przewiduje m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł oraz zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej zarówno w odniesieniu do osób pracujących na etatach jak i przedsiębiorców. W pierwotnej propozycji – która spotkała się z krytyką środowisk zrzeszających przedsiębiorców – składka miała wynieść 9 proc. od dochodów, bez możliwości potrącenia jej od podatku.

Pierwotny projekt przewiduje także zachęty podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację i modernizację, m.in. poprzez wprowadzenie tzw. ulgi na robotyzację, pozwalającej na zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów, modernizację w zakresie ulgi na badania i rozwój oraz ulgi na innowacyjnych pracowników.

Zapowiedziano także zmiany mające na celu ograniczenie “szarej strefy” poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy.

Przewidziano także uproszczenie i doprecyzowanie istniejących regulacji w zakresie ryczałtu od dochodów spółek, jak również rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem.

Rozwiązania takie przewiduje ostatnia wersja projektu, przedstawiona na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego, jednak według nieoficjalnych zapowiedzi, w wyniku konsultacji część propozycji może zostać zmieniona.

źródło: PAP