Advertisement
Robert Sowa o Hermesie Kulinarnym Poradnika Restauratora

Aktualności

Robert Sowa o Hermesie Kulinarnym Poradnika Restauratora

Kiedy w 2005 r. po raz pierwszy kapituła plebiscytu przyznała statuetki Hermesa Kulinarnego „Poradnika Restauratora” najlepszym szefom kuchni i właścicielom najbardziej prestiżowych lokali, nikt nie spodziewał się, że wkrótce wyróżnienie to osiągnie tak wysoki prestiż.

Niedawno na jednym z portali gastronomicznych www.horecabc.pl pojawiła się wypowiedź Roberta Sowy, który stwierdził, że regularnie otrzymuje mniejsze lub większe wyróżnienia, ale to właśnie Hermes Kulinarny jest dla niego szczególną nagrodą.

„Regularnie otrzymuję mniejsze lub większe wyróżnienia – od Insidera, czy Izby Warszawskiej. W maju odebrałem natomiast nagrodę, która jest dla mnie cudowna – pismo Poradnik Restauratora cyklicznie wręcza statuetki zwane Hermesami. Do zeszłego roku było tak, że co roku otrzymywałem kartkę z wyróżnionymi najlepszymi restauracjami regionalnymi i fine diningowymi, wysyłaną tylko do szefów, którzy tego Hermesa otrzymali. I w tym roku wygrała moja N31, więc tym bardziej jest to dla mnie cenne, że to moi koledzy z branży dokonali wyboru.”

Przypominamy, iż nasza nominacja nigdy nie wiązała się z wniesieniem jakiejkolwiek opłaty. To wyróżnienie, w którym głosy oddają laureaci Hermesa „Poradnika Restauratora” z poprzednich lat. Na tym polega prestiż nagrody.