Rekordowa sprzedaż za pierwszy kwartał w historii Grupy AmRest

Aktualności

Rekordowa sprzedaż za pierwszy kwartał w historii Grupy AmRest

14 maja 2022

Grupa AmRest, operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, kontynuuje trend wzrostowy osiągając najwyższe w historii skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał na poziomie 507 mln EUR, wzrost o 33,4% rok do roku i 14% w porównaniu do tego samego kwartału w 2019 roku (okres przed pandemią). Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął poziom 127,8%.

  • Najwyższe w historii skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał na poziomie 507 mln EUR, co stanowi wzrost o 33,4% rok do roku i 14% w porównaniu do tego samego kwartału w 2019 roku.

  • W pierwszym kwartale 2022 roku EBITDA Grupy wyniosła 75.3 mln EUR, 51.7 % więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, co przełożyło się na marżę na poziomie 14,9%.

  • 11 otwarć restauracji w pierwszym kwartale 2022 roku.

Pozytywne wyniki, zwłaszcza w kanale dine-in (sprzedaż na miejscu), są silnie skorelowane z łagodzeniem ograniczeń pandemicznych w większości krajów (z wyjątkiem Chin), w których Grupa prowadzi działalność. Kanał ten odpowiadał za 37% sprzedaży w tym okresie w porównaniu do 15% w analogicznym okresie 2021 roku, wykazując przyspieszenie w ciągu kwartału.

EBITDA Grupy osiągnęła wynik 75,3 mln EUR w I kwartale 2022 roku i była o 51,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Zwiększenie sprzedaży, wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych oraz działaniami na rzecz efektywności, wypracowało marżę EBITDA za kwartał na poziomie 14,9% . Na koniec pierwszego kwartału dług netto Spółki wyniósł 484,1 mln EUR, a jej pozycja gotówka 179,5 mln EUR.

Pod koniec kwartału rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła na działalność biznesową, przyspieszając dynamikę cen oraz ceny towarów, zwiększając tym samym i tak już wysoką presję inflacyjną oraz wyzwania w zakresie łańcucha dostaw. AmRest uważnie monitoruje rozwój sytuacji w regionie oraz wspiera i promuje inicjatywy humanitarne.

Według Eduardo Zamarripa, dyrektora finansowego AmRest Holdings SE, „Wyniki, które osiągnęliśmy w I kwartale 2022 roku potwierdzają odporność i trwałość modelu biznesowego AmRest. Stopniowe luzowanie obostrzeń pandemicznych, które zaobserwowaliśmy na różnych rynkach, zaowocowało bardzo dobrymi wynikami, pomagając nam osiągnąć historyczny rekord pod względem przychodów za pierwszy kwartał. Jednocześnie realizowaliśmy nasz plan otwarć, otwierając 11 nowych restauracji w tym kwartale. Przy dalszym otwieraniu gospodarek spodziewamy się dodatniej dynamiki biznesu w kolejnych miesiącach.”