Advertisement
Raport: Dotykačka: Polska branża gastronomiczna w drugim kwartale 2023 r.

Aktualności

Raport: Dotykačka: Polska branża gastronomiczna w drugim kwartale 2023 r.

Drugi kwartał 2023 r. nie przyniósł dramatycznych zmian, a raczej kontynuację trendów zarysowanych w pierwszym kwartale. Plus odrobinę wytchnienia i szansę na zebranie sił przed najważniejszym w roku, trzecim kwartałem.

Analitycy Dotykačka — dostawcy niezawodnego systemu POS nowej generacji — ponownie przeanalizowali dane statystyczne firm z sektora HoReCa, aby sprawdzić, jak firmy działające w branży gastronomicznej funkcjonując w sytuacji wysokiej inflacji oraz pogarszających się wskaźników ekonomicznych.

Przeciętna polska firma gastronomiczna w okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem 2023 r. zanotowała przychody wyższe o 19% niż przed rokiem. Zestawiając tę liczbę ze średnią kwartalną inflacją na poziomie 13,07%, możemy uznać, że był to realny wzrost o około 6%. Za ten nienajgorszy wynik odpowiadają głównie restauracje, kawiarnie i cukiernie. W przypadku pubów, barów czy restauracji hotelowych wzrosty były znacznie mniejsze.

Przy okazji uzupełnienia danych za drugi kwartał 2023 r., aktualizacji uległy także niektóre wskaźniki za pierwszy kwartał 2023 r. Pozwoliło to spojrzeć nieco inaczej na dynamikę cen w sektorze gastronomicznym. Pierwszy kwartał 2023 r. — w ślad za ogólnymi wskaźnikami inflacji — zapoczątkował trend wyhamowania wzrostów cen, co znalazło mocne potwierdzenie w danych z drugiego kwartału. Napoje bezalkoholowe podrożały o 16% (18% kwartał wcześniej), zaś jedzenie o 15% (16% kwartał wcześniej) w porównaniu z cenami w drugim kwartale 2022 r. Ciekawie przedstawia się natomiast sytuacja w przypadku napojów alkoholowych, które w porównaniu do cen sprzed roku podrożały o ponad 21% (15% kwartał wcześniej). Stało się tak gównie za sprawą zwiększenia sprzedaży drogich i mocnych gatunków alkoholi.

Przeciętny lokal gastronomiczny przyjął w drugim kwartale 2023 r. około 600 gości więcej niż kwartał wcześniej, jednak w porównaniu z danymi sprzed roku, było to już niespełna 190 nowych gości. Jeśli ten trend się utrzyma, w trzecim kwartale liczba gości w lokalu może spaść poniżej poziomu z 2020 roku. Natomiast średnia wartość rachunku, która przed rokiem wynosiła 43,73 zł, w drugim kwartale wzrosła do blisko 50 zł. Była to wartość o około 2 zł niższa niż w pierwszym kwartale, jednak jest to naturalna fluktuacja w cyklu rocznym.

Raport Dotykačka bazuje na danych rynkowych z całej Polski, z okresu od pierwszego kwartału 2019 roku do końca drugiego kwartału 2023 r.