Advertisement
Puro Hotels inwestuje w zieloną energię

Hotele

Puro Hotels inwestuje w zieloną energię

Sieć Puro Hotels podpisała dziesięcioletnią umowę cPPA, która zapewni ciągłe dostawy energii ze źródeł odnawialnych należących do Grupy Polenergia do wszystkich obiektów tej sieci w Polsce.

To dekada zielonej energii. Jesteśmy dumni, że popularne hotele, z których korzystają setki tysięcy osób rocznie, będą zasilane czystą energią z naszych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Polenergia dysponuje unikalną na polskim rynku energetycznym ofertą. Podczas trwającej i skomplikowanej transformacji energetycznej, nasza firma już teraz oferuje klientom możliwość zakupu w pełni czystej energii odnawialnej. To oznacza, że dekarbonizacja i przygotowanie do redukcji śladu węglowego są dla wielu przedsiębiorstw w zasięgu ręki. Z tej możliwości zdecydowała się skorzystać marka Puro – mówi Marek Musiał, prezes zarządu Polenergii Obrót.

Kontrakt sprzedaży opiera się o formułę cPPA wraz z usługą PPA+. Zielona energia dla obiektów PURO zostanie wyprodukowana m.in. na Farmie Wiatrowej Grabowo o mocy 44 MW oraz Farmie Fotowoltaicznej Strzelino o mocy 45 MWp, które należą do Polenergii.

W umowach tego typu dobór różnorodnych źródeł dostępnych w portfelu zdywersyfikowanego wytwórcy, jakim jest Grupa Polenergia, daje możliwość maksymalnego zbliżenia profilu wytwarzanej zielonej energii z profilem jej konsumpcji przez klienta końcowego. A to z kolei umożliwia dalsze ograniczenie kosztów dla klienta.

W ramach swojej strategii rozwoju, Puro w coraz większym stopniu angażuje się we wprowadzanie odpowiedzialnych praktyk – ze szczególnym naciskiem na czystą energię pozyskiwaną bezpośrednio z OZE. Wraz ze wzrostem i wyjściem za granicę, PURO podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju.

W sieci Puro konsekwentnie wytyczamy ścieżki w wielu obszarach naszej działalności. Teraz, dzięki tej istotnej decyzji biznesowej, nie tylko umacniamy naszą pozycję jako lidera, ale także chcemy zainspirować branżę do pozytywnych zmian w kluczowej dziedzinie działalności – korzystania z czystej energii. Śmiało podejmujemy innowacyjne działania, a każdy nasz kolejny, strategiczny krok, czyni nas silniejszą marką. Chcemy ustanawiać nowe standardy i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych gości – mówi Rune Askevold, prezes zarządu PURO Hotels.

Polenergia pokryje 100% zapotrzebowania na energię elektryczną hoteli PURO. Kontrakt cPPA wraz z usługą PPA+ z PURO Hotels Sp. z o.o. podpisała spółka Polenergia Obrót S.A. Początek dostaw energii zaplanowany jest nie później niż 1 stycznia 2024 roku.

Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) to umowy zawierane przez odbiorcę energii bezpośrednio z jej wytwórcą. W przypadku Polenergii oznacza to wytwórcę, który dysponuje szerokim portfelem Odnawialnych Źródeł Energii. W tym czasie energia sprzedawana jest po ustalonej wcześniej cenie. Kontrakt PPA zawarty z wytwórcą, który posiada OZE umożliwia odbiorcy uniezależnienie się od wahań rynkowych cen energii.

PPA+ to umowa współistniejąca z umową PPA, w ramach której Polenergia zapewnia zbilansowanie pełnych dostaw fizycznych do klienta, aby w pełni zaspokoić jego potrzeby konsumpcyjnie. Usługa polega na kompleksowym uzupełnianiu niedoborów i kompensacji nadwyżek, jakie mogą wystąpić przy dostawie wolumenu energii odnawialnej do klienta.

źródło: Puro Hotels