Advertisement
PROPONUJEMY FUNDAMENTALNE ZMIANY KONTROLI RZECZYWISTEGO NAKŁADU PRASY BRANŻOWEJ

PROPONUJEMY FUNDAMENTALNE ZMIANY KONTROLI RZECZYWISTEGO NAKŁADU PRASY BRANŻOWEJ

Zgłaszamy poprawki do regulaminu PBC „Nakład kontrolowany”. Jak informowaliśmy Państwa w marcu br., w odpowiedzi na nasz wniosek Polskie Badania Czytelnictwa (dawne ZKDP), powołały grupę roboczą składająca się z reprezentanta ZPR Media (wydawcy m.in. Murator) oraz wydawnictwa Generalczyk (Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora) celem przygotowania propozycji zmian regulaminowych dot. kontroli druku deklarowanych nakładów. Celem naszych działań – w trosce o budżety reklamodawców oraz dla dobra prasy branżowej – jest wykluczenie możliwości oszustw lub niedokładności w deklaracjach wydawców dot. przede wszystkim ilości drukowanego, nakładu szczególnie w sytuacji rosnących kosztów druku i dystrybucji.

W trakcie spotkania grupy roboczej w maju br. przygotowano zestaw nowych zapisów regulaminowych, które zgodnie z procedurami PBC (d. ZKDP) w czerwcu zostaną przedstawione Radzie Badania ds. Audytu skupiającej przedstawicieli wydawców zrzeszonych w ramach PBC „Nakład kontrolowany”. Mamy głęboką nadzieję, że Rada jednogłośnie przyjmie wypracowany zestaw dodatkowych dokumentów do weryfikacji, które w ramach grupy roboczej wypracowaliśmy, a które obejmują m.in.:

raport z druku wygenerowany z maszyny drukującej (ilość nakładu, arkuszy/roli, czas etc.)
ilości wydrukowanych stron w pojedynczym egzemplarzu
zużyciu surowca na wydrukowanie całego nakładu (tonażu zużytego papieru)
gramaturze papieru
formacie czasopisma
dokumenty finansowe w tym JPK i rozrachunki z kontrahentami (w tym drukarnią)

Nasz postulat o likwidacji pośredników druku nie znalazł posłuchu (!) w PBC i ta forma będzie dalej dopuszczalna regulaminem, co uważamy za bulwersujące. Pozostaje mieć nadzieję, że rozszerzenie wymaganej dokumentacji potwierdzającej druk, bez względu na formę jego zlecenia (drukarnia własna czy zewnętrzna) uszczelni procedury i zapobiegnie potencjalnym manipulacjom przy wielkościach nakładów.

Jak informowaliśmy wcześniej zakład poligraficzny, w którym drukujemy Poradnik Handlowca oraz Poradnik Restauratora (EURODRUK POLSKA) wyraził pełną gotowość nawet do zewnętrznej kontroli procesu produkcji naszych tytułów na każdym jej etapie. W trakcie spotkania Rady odnieśliśmy wrażenie, że niektórzy wydawcy branżowi nie są gotowi na taką transparentność.

Dla dobra prasy specjalistycznej liczymy, że uda się to zmienić, ale wyznając zasadę małych kroków, najpierw wraz z PBC skupiliśmy się na propozycjach rozszerzenia kontrolowanej dokumentacji pochodzącej z drukarni, a dopiero w dalszym etapie wrócimy do sprawy bezpośrednich kontroli w drukarniach (w formie audytu nadzwyczajnego).

O postępach prac Rady Badania ds. Audytu będziemy Państwa informować na bieżąco.