Projekt ustawy obniżającej VAT na żywność trafił do Sejmu

Aktualności

Projekt ustawy obniżającej VAT na żywność trafił do Sejmu

Na stronach sejmowych pojawiła się informacja, że projekt ustawy dot. obniżenia stawki VAT na żywność z 5 do 0% został wniesiony. Obniżona stawka miałaby obowiązywać od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

„Utrzymanie obniżonej stawki VAT na podstawową żywność pomoże społeczeństwu w realnej walce z inflacją. Czasowa redukcja stawek VAT na te towary, w przypadku pełnego przeniesienia obniżek stawek VAT na ich ceny, efektywnie powinna pozwolić na utrzymanie cen tych towarów na obecnym poziomie” – napisali autorzy projektu w uzasadnieniu.

źródło: Forsal
Oprac.: Klaudia Walkowiak