PMR: Rynek dań gotowych w Polsce

Aktualności

PMR: Rynek dań gotowych w Polsce

05 kwietnia 2022

Rynek dań gotowych w Polsce rozwija się dynamicznie, będąc w stosunkowo wczesnej fazie wzrostu. W 2021 r., rynek dań gotowych do spożycia (wykluczających produkty mrożone), wart był 2,6 mld zł, jak wynika z raportu PMR „Handel produktami food-to-go w Polsce 2022″.

Rynek dań gotowych w mniejszym stopniu – aniżeli rynek przekąsek piekarniczych czy sklepowej gastronomii – zależny jest od mobilności społecznej. I nawet pandemia COVID-19 sprzyjała rozwojowi sprzedaży w tej kategorii. Producenci, z którymi PMR rozmawiał specjalnie na potrzeby raportu podkreślali, że krótkoterminowo kategoria dań gotowych, jako pakowanych fabrycznie, postrzegana była jako bezpieczna alternatywa dla rynku HoReCa i wygodna forma domowych zapasów. Wciąż w styczniu 2022 r., 29% respondentów wskazywało, że na ogół posiada w domu zapas dań gotowych.

Według prognoz PMR wartość rynku będzie rosnąć, średniorocznie o 7,0%(CAGR 2022-2027). W opinii zespołu ekonometryków PMR, wpływ wojny na Ukrainie, choć obecnie wciąż trudny do przewidzenia, bezpośrednio na segment dań gotowych powinien być umiarkowany i zaznaczy się w wyższej nominalnej dynamice wzrostu rynku (w wyniku wyższych cen, przede wszystkim żywności), a niższej realnej dynamice wzrostu (wskutek silniej ostudzonego popytu).

Polacy lubią tradycyjną kuchnię

Najczęściej kupowaną kategorią dań gotowych są wyroby garmażeryjne (pierogi, krokiety czy naleśniki), wynika z badania PMR przeprowadzonego na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r. Tego typu produkty najczęściej kupują osoby w grupie wiekowej 25-34 lata (46%), a najrzadziej zaś sięgają po nie osoby poniżej 25 lat (37%). Im większa miejscowość zamieszkania, tym częściej konsumenci sięgają po dania garmażeryjne. Produkty te znajdują się w stałej ofercie większości sieci spożywczych oraz niektórych większych piekarni oraz wpisują się w upodobanie Polaków do tradycyjnych smaków: 52% badanych deklaruje, że kupując dania gotowe woli wybrać kuchnię domową, tradycyjną aniżeli typowe danie fast-food. Szczególnie z tym stwierdzeniem zgadzali się badani w wieku 50 lat i więcej.

Dla 61% badanych dyskonty są najczęstszym miejscem zakupu dań garmażeryjnych. Format ten plasował się jako pierwszy również w innych badanych kategoriach dań gotowych, najmniejszą przewagę mając w gotowych zestawach obiadowych (kuchni polskiej oraz zagranicznej). Według szacunków PMR, dyskonty odpowiadają za ponad połowę sprzedaży dań gotowych w Polsce. Ta tendencja utrzyma się do końca okresu prognozy.

Nota metodologiczna:

Na potrzeby raportu „Handel produktami food-to-go w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”. na przełomie grudnia 2021 oraz stycznia 2022 roku firma PMR przeprowadziła badanie ilościowe na próbie 2 122 dorosłych Polaków, techniką wywiadu online – CAWI. Schemat losowania próby do badania miał charakter losowo-kwotowy, uwzględniający dostępne dane na temat populacji generalnej dorosłych Polaków takie jak: wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania, poziom wykształcenia oraz wielkość gospodarstwa domowego.
Kategoria produktów food-to-go, w definicji PMR, obejmuje produkty przygotowywane na ciepło w miejscu sprzedaży oraz słodkie i słone wyroby piekarnicze klasyfikowane razem jako produkty (ready-to-eat) oraz dania gotowe do spożycia, które nie wymagają zagotowywania bądź rozmrażania (ready-to-serve), z wykluczeniem żywności dla niemowląt.

źródło: newseria.pl