PHH wraz z SGGW będzie kształcił kolejne pokolenia hotelarzy

Hotele

PHH wraz z SGGW będzie kształcił kolejne pokolenia hotelarzy

Polski Holding Hotelowy podpisał umowę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach współpracy zostanie utworzony, na Wydziale Ekonomicznym, autorski kierunek studiów podyplomowych w zakresie hotelarstwa, gdzie kadra PHH będzie pełniła rolę wykładowców, a słuchacze odbędą staże zawodowe w renomowanych hotelach należących do Grupy PHH.

2 lutego br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy szkoły z Polskim Holdingiem Hotelowym. Inicjatorem podpisania porozumienia, ze strony uczelni, był Wydział Ekonomiczny. Holding realizując misję dbałości o rozwój i kształcenie młodych ludzi w kierunku branży hotelarskiej oraz turystycznej podjął współpracę z uczelnią wyższą. W ramach współpracy PHH jako partner działań edukacyjnych, będzie podejmował aktywności mające na celu propagowanie nauk z branży hotelarskiej oraz turystycznej i podnoszenie efektów uczenia się w tym zakresie.

Nasza firma już po raz kolejny wspiera młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy. Tym razem studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczną staże w naszych renomowanych hotelach, gdzie pod czujnym okiem naszej kadry i wykwalifikowanych pracowników będą mogli poznawać tajniki hotelarstwa. Cieszę się również, że w ramach współpracy zostanie utworzony autorski kierunek studiów podyplomowych w zakresie hotelarstwa, gdzie doświadczona kadra z naszej firmy będzie pełniła rolę wykładowców. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z SGGW będziemy mieli realny wpływ na kształcenie kolejnego pokolenia hotelarzy – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.

W wyniku podjętej współpracy utworzy się autorski kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym z zakresu hotelarstwa, gdzie doświadczona kadra PHH będzie pełniła rolę wykładowców. Studentki oraz studenci odbędą praktyki i staże zawodowe w celu prowadzenia prac studialnych związanych z przygotowaniem prac dyplomowych w renomowanych hotelach należących do Grupy PHH. Ponadto, w ramach współpracy SGGW wraz z PHH będą organizować kursy, seminaria, konferencje naukowe, prowadzić badania oraz doskonalić metody związane z procesem kształcenia w tym kierunku.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest prężnym ośrodkiem akademickim, cieszącym się uznaniem i dużym zainteresowaniem młodzieży oraz kadry dydaktycznej w kraju i za granicą, cenionym za dbałość i jakość kształcenia, otwartość na zmiany oraz dynamiczny rozwój. Bardzo cieszymy się z podpisania porozumienia o współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym, grupą z wyłącznie polskim kapitałem. Dla studentek i studentów Wydziału Ekonomicznego, jak i pozostałych jednostek dydaktycznych Uczelni, będzie możliwość odbywania praktyk oraz staży zawodowych w PHH, a także zostanie podjęta inicjatywa uruchomienia autorskich studiów podyplomowych z zakresu hotelarstwa. Z kolei kadra dydaktyczna będzie mogła organizować różne inicjatywy z PHH, takie jak seminaria, czy też konferencje naukowe oparte na wspólnie prowadzonych badaniach w dziedzinie nauk społecznych – podkreślił dr hab. Marcin Ratajczak, prof. SGGW, Dziekan Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie.

Polski Holding Hotelowy to spółka posiadająca i zarządzająca jedenastoma obiektami hotelowymi, zlokalizowanymi głównie w centrach miast, przy lotniskach i w rejonach turystycznych. Do spółki należy także Food & Catering Services, który świadczy usługi cateringowe na terenie Warszawy i okolic. PHH współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group oraz Accor.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w wielu dziedzinach nauk, takich jak: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; rolnictwo i ogrodnictwo; nauki leśne; technologia żywności i żywienia; informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki socjologiczne i pedagogika. SGGW dąży do rozwoju i integracji środowiska naukowo-badawczego oraz dydaktycznego z podmiotami otoczenia gospodarczego. Nowoczesne centra badawcze, pracownie i laboratoria oraz obecność wybitnych ekspertów, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na innowacyjność i postęp, a także przyczynia się do wzrostu znaczenia polskiej nauki w świecie.