Nowy obowiązek informacyjny w gastronomii – zmiany w zasadach sprzedaży alkoholi

Prawo

Nowy obowiązek informacyjny w gastronomii – zmiany w zasadach sprzedaży alkoholi

15 kwietnia 2024

Pod koniec sezonu wakacyjnego, 20 sierpnia 2024 r., wejdzie w życie nowy obowiązek informacyjny dla restauracji i barów. Warto przygotować się do tych zmian z wyprzedzeniem. Od tego momentu przepisy nakazują restauratorom podawanie rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu trunków sprzedawanych w barach i restauracjach. Regulują także, kiedy możliwe jest zastosowanie terminu „nalewka”, odnośnie napojów alkoholowych.

INFORMOWANIE O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W NAPOJACH W RESTAURACJACH

Obowiązek informacyjny reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Obowiązek ten będzie polegał na udostępnianiu konsumentom informacji na temat zawartości alkoholu w podawanych napojach. Tym samym, zdaniem autorów przepisów, konsumenci będą mogli podjąć świadomą decyzję w sprawie zakupu napojów alkoholowych, zawierających alkohol powyżej 1,2 % objętościowych.

Wymóg obejmie informowanie o zawartości alkoholu w piwie oraz winie. Jest to odpowiedź na promowany obecnie zdrowy tryb życia. Pozwala wybrać właściwą dla nas dietę oraz ograniczyć spożywanie składników negatywnych dla zdrowia. Tym samym działania te mają także zmierzać do ograniczenia problemów alkoholowych Polaków.

Obecnie w restauracjach czy barach brak jest informacji o zawartości alkoholu w dostępnych napojach, co może stanowić utrudnienie w dokonaniu świadomego wyboru produktu i jego spożyciu.

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Z wymogu informacyjnego o zawartości alkoholu zwolnione zostaną drinki i koktajle przygotowywane na bieżąco w miejscu sprzedaży na życzenie konsumenta. Istnieje bowiem obawa, że wyliczenie dokonywane na podstawie posiadanych receptur dla tego typu napojów alkoholowych byłoby jedynie teoretyczne. Rzeczywista zawartość alkoholu uzależniona jest również od preferencji i życzenia gościa.

Podobnie będzie z wymogiem udostępniania informacji o składnikach dla napojów alkoholowych zawierających więcej niż 1,2 % objętościowo, które są sprzedawane bez opakowania lub pakowane na miejscu sprzedaży na życzenie konsumenta lub bezpośrednio do sprzedaży.

KIEDY ALKOHOL JEST „NALEWKĄ”?

Nowe przepisy podejmują także temat zastosowania terminu „nalewka” i regulują, kiedy na etykiecie napoju spirytusowego może pojawić się to określenie. Ma to na celu zabezpieczyć reputację tego terminu oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje na temat charakterystyk alkoholu uzyskanego poprzez macerację roślin i owoców. W przepisach Unii Europejskiej, które regulują kwestie znakowania napojów spirytusowych nazwami prawnymi, nie ma pojęcia „nalewka”. Nazwa ta jest bowiem specyficzna dla naszego kraju, a konsumenci kojarzą ją ze szczególnym rodzajem napoju alkoholowego. Nalewki należą do tradycyjnych polskich trunków.

Aby możliwe było użycie pojęcia „nalewka” przepisy wykluczają barwienie, aromatyzowanie czy też dodawanie soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych oraz wyrobów winiarskich do tych napojów. Napój alkoholowy musi być napojem spirytusowym, wytworzonym na bazie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Ponadto, ważnym etapem produkcji jest proces maceracji części roślin, takich jak zioła, zielone orzechy włoskie,  pędy sosny, kwiaty mniszka lekarskiego, czarnego bzu, lipy lub owoców w alkoholu etylowym, dzięki czemu ten napój spirytusowy uzyskuje specjalne właściwości aromatyczne.

Ze względu na różne okresy maceracji poszczególnych składników w rozporządzeniu określono minimalny czas tego etapu produkcji, który uwzględnia specyfikę poszczególnych surowców.

Określenie „nalewka” będzie mogło zostać uzupełnione o nazwę jej dominującego smaku pochodzącego z produktów stosowanych w maceracji. Przykładowo, jeżeli do wyrobu zastosowano pigwę, która w wyniku odpowiedniego czasu maceracji w alkoholu nadała produktowi gotowemu smak pochodzący z tego owocu, na etykiecie można umieścić określenie dodatkowe: „Nalewka pigwowa”.

PODSUMOWANIE

Obecnie trwa okres przejściowy, który rozpoczął się wraz z obwieszczeniem rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Pozwoli on restauratorom na dostosowanie się do zmienionych zasad etykietowania.

Napoje alkoholowe, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i zawierają w oznakowaniu określenie „nalewka”, a nie spełniają nowych wymagań, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów.

IZABELA WARDASZKO
Radca prawny
Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego
kancelaria@lewandowskikancelaria.pl
www.lewandowskikancelaria.pl

Oprac. red.