Niższe opłaty za ogródki gastronomiczne w Krakowie

Aktualności

Niższe opłaty za ogródki gastronomiczne w Krakowie

Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w maju na terenie miasta obowiązywać będzie zmieniona opłata za korzystanie z terenów gminnych pod ogródki gastronomiczne. W przypadku zajęcia pasa drogowego ulegnie ona obniżeniu do 45 % obowiązującej stawki – poinformował Urząd Miasta Krakowa.

Na terenach gminnych leżących poza pasem drogowym, będzie ona wynosić 60 % stawek dotychczas obowiązujących:

w strefie I – centralnej: 1,50 zł netto za 1 m2 dziennie +23% VAT (dotychczas 2,50 zł netto za 1 m2 dziennie)

w strefie II: 0,90 zł netto za 1 m2 dziennie +23% VAT (dotychczas 1,50 zł netto za 1 m2 dziennie)

Miejscy urzędnicy podkreślają w komunikacie, że zastosowanie obniżonych stawek opłat będzie możliwe wyłącznie w okresach dopuszczenia takiej możliwości przez rząd, czyli w czasie utrzymywania się niskiego wskaźnika zachorowań na chorobę COVID-19. Naliczanie opłat za ogródki gastronomiczne według zarządzenia prezydenta Krakowa będzie obowiązywać według sukcesywnie zawieranych umów z przedsiębiorcami i restauratorami.

W przypadku ogródków leżących w obszarze pasa drogowego należy kontaktować się z Zarządem Dróg Miasta Krakowa. Wnioski mogą dotyczyć obniżenia wysokości opłat lub powiększenia powierzchni ogródka – przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje możliwość obniżenia opłaty do wysokości 45 proc. opłaty naliczonej w decyzji administracyjnej, zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Warunkiem zastosowania obniżki jest złożenie pisemnego wniosku o zmianę ostatecznej decyzji.

Obniżenie wysokości opłat w tym przypadku obejmuje okres od 1 do 31 maja.

Obniżenie opłat za nabyte na prawach wyłączności stanowiska postojowe położone na Obszarze Płatnego Parkowania ma związek z trwającą pandemią i koniecznością wsparcia przedsiębiorców, świadczących usługi hotelarskie, restauratorów, muzeów oraz instytucji kultury.

źródło: www.krakow.pl