Niejasności w składce zdrowotnej

Aktualności

Niejasności w składce zdrowotnej

09 marca 2022

Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej oraz płacący podatek liniowy muszą zapłacić składkę zdrowotną za luty do poniedziałku 21 marca br. Pierwszy raz będzie ona liczona według nowych zasad. Problem w tym, że zarówno przedsiębiorcy, jak i księgowi nie mają jasności, jak powinna ona zostać rozliczona. 

Przedsiębiorcy nie są pewni, ile wpłacić do ZUS, bo w parlamencie ciągle trwają prace nad kolejnymi poprawkami. Jak podaje Rzeczpospolita obowiązują trzy ważne zmiany:

  1. Przedsiębiorcy, którzy są na księdze przychodów i rozchodów i zostały im towary z 2021 r., przy wyliczaniu dochodu z ich sprzedaży będą mogli uwzględnić, tak jak przy liczeniu podatku, różnice remanentowe. Zapłacą oni składkę zdrowotną od tego, co faktycznie zarobili, a nie od czystego przychodu.
  2. Zmienią się zasady naliczania składki od sprzedaży firmowego majątku. Z Polskiego Ładu wynika, że przy zbyciu zamortyzowanej nieruchomości bądź samochodu przedsiębiorcy przepadają koszty ich nabycia z poprzednich lat. Płaci więc składkę od przychodu. Nowe przepisy stanowią, że składka będzie liczona od faktycznego dochodu.
  3. Zgodnie z Polskim Ładem przy obliczaniu składki należy brać pod uwagę przychody zwolnione z podatku, jak dofinansowania czy dotacje. To też ma się zmienić. W podstawie wymiaru składki te przychody nie będą uwzględniane. Z wyjątkami dotyczącymi np. nowego zwolnienia dla rodziców mających czwórkę (albo więcej) dzieci lub dla seniorów, którzy prowadzą biznes, nie pobierając świadczeń emerytalnych.

Najświeższa nowelizacja ustawy rozpatrywana jest właśnie w Senacie. W przypadku poprawek wróci z powrotem do Sejmu.

źródło: Rzeczpospolita