Najpopularniejsze owoce i warzywa kwietnia

Aktualności

Najpopularniejsze owoce i warzywa kwietnia

Najpopularniejszymi owocami kwietnia były jabłka (88 %), gruszki (43 %) i już truskawki (28 %). Najpopularniejszymi warzywami w kwietniu były cebula (88 %), pomidory (87 %) i ogórki (84 %). Patrząc na wyniki z kwietnia 2021 r. najbardziej zyskały: czarna porzeczka (aż 67 %), borówka (50 %), aronia (26 %), maliny (15 %) i truskawki (12 %). Liderem wzrostu liczby konsumentów wśród warzyw są kalafior (o 26 %), papryka, brokuły i rzodkiewka.

Badanie zrealizowano w dniach 8-13 kwietnia 2022 r., na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI). Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania ok. 20 gatunków owoców i warzyw w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Konsumpcja owoców w kwietniu

Najpopularniejszym owocem w kwietnia były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało prawie dziewięciu na dziesięciu Polaków (88 %, w marcu 89 %, w lutym 90 %).
Jabłka jedzone są najczęściej. 10 % Polaków jadło je codziennie (w marcu 12 %), a dalsze 18 % 4-5 razy w tygodniu (w marcu 20 %). Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 43 % badanych (w marcu i lutym 45 %).  Ponad jedna czwarta (28 %) Polaków na początku kwietnia jadła truskawki. To o 2 p.p. więcej niż przed miesiącem i o 3 p.p. więcej niż w rok temu w kwietniu.

Wzrost konsumpcji polskich superowoców

Wyniki deklaracji konsumpcji w kwietniu br. można odnieść do wyników z kwietnia 2021 roku. Najbardziej zyskały czarna porzeczka (aż o 67 %), borówka (o 50 %), aronia (o 26 %), maliny (o 15 %) i truskawki (o 12 %).

Konsumpcja warzyw w kwietniu

Najpopularniejszym warzywem w kwietniu była cebula, której konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje niespełna dziewięciu na dziesięciu Polaków (88 %).

Na drugim miejscu wśród polskich warzyw znalazły się pomidory które jadło 87 % badanych, natomiast trzecie miejsce należy do ogórków (84 %).

Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków, cebuli i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To ulubione warzywa Polaków, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu.

W stosunku do marca spadło spożycie: pieczarek (o 8 p.p.), papryki (o 6 p.p.), kapusty (o 3 p.p.), brokułów (o 3 p.p.), kalafiora (o 3 p.p.) oraz sałaty (o 2 p.p.).

Wzrost konsumpcji w skali roku zanotowały rzodkiewki, ogórki, papryka, kapusta, brokuł i kalafior. Spadło spożycie cebuli, marchwi i sałaty.
Jednoznacznie pozytywny trend ma również konsumpcja pieczarek i buraka ćwikłowego.

Spożywanie owoców i warzyw podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 91 % osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 67 % respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 60 % na kolację. Na przekąskę warzywa i owoce spożywało 46 % Polaków, natomiast na drugie śniadanie 47 %. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek – 31 % (w marcu jeszcze 37 %).

Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku 39 % badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców. W porównaniu do marca wskaźnik ten zmalał o 9 punktów procentowych. Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i owoców w przekąskach (14 %). Najrzadziej (22 %) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

Wczoraj na talerzu

Jedynie 15 % Polaków odżywiało się w kwietniu zgodnie z zaleceniami dietetyków dotyczącymi spożywania właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku zalecany poziom.

Prawie jedna trzecia (28 %) badanych odżywiała się nieco gorzej, ale warzywa i owoce są składnikiem większości posiłków i zdarza się, choć zbyt rzadko, że stanowią ich połowę.
62 % Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 39 % jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 23 % badanych jadło bardzo mało warzyw
i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w kwietniu wartość 41,6 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka.
W porównaniu do marca wskaźnik ten zmalał o 3,2 pkt.

Wskaźnik powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były obecne w wszystkich posiłkach? Czy warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę spożywanej żywności? „Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Źródło: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw