W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie termin ważności znaków akcyzy na wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy naniesionymi na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, których wzory zostały określone w poz. IV i VIII załącznika nr 1 oraz poz. IV załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.

“Związek Pracodawców Polska Rada Winiarska zwrócił się do Ministra Finansów o przedłużenie ważności ww. wzorów znaków akcyzy, argumentuje swój wniosek przede wszystkim faktem, że rotacja towarów, a tym samym proces zmiany banderol na wyrobach obecnych na półkach sklepowych postępuje powoli. Większość wyrobów winiarskich będących w sprzedaży w sklepach, restauracjach, hurtowniach, a także będących w magazynach producentów i importerów jest jeszcze oznaczona jest starymi banderolami” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu.

Dodano w nim, że coraz częściej zdarzają się przypadki, że odbiorcy wina wyrażają obawę, że towar ze starymi banderolami nie zostanie przez nich sprzedany w odpowiednim terminie, odmawiają przyjmowania od producentów i hurtowni butelek innych niż oznakowane banderolami o nowym wzorze. Coraz częściej zdarzają się zwroty towaru opatrzonego starymi banderolami co powoduje chaos i utrudnia sprzedaż.

“Mając powyższe na uwadze projekt przewiduje przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r., których wzory zostały określone w poz. IV i VIII załącznika nr 1 oraz w poz. IV w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (…), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r.” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu.

Resort jednak zastrzegł, że nowa regulacja nie będzie miała zastosowania do znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich, sprowadzonych na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r.

źródło: PAP