Liczba turystów w Polsce w lutym spadła o 73,0 proc. rdr

Aktualności

Liczba turystów w Polsce w lutym spadła o 73,0 proc. rdr

Liczba wszystkich turystów w Polsce w lutym 2021 roku spadła o 73,0 proc. rdr, a liczba turystów zagranicznych o 89,5 proc. – podał w czwartek GUS.

Według szacunków GUS w lutym liczba turystów krajowych była mniejsza o 69,4 proc.

GUS szacuje, że w lutym turystom udzielono 1,5 mln noclegów, tj. o 76,3 proc. niż w lutym 2020 roku. Turyści krajowi skorzystali z 1,3 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,1 mln i było to odpowiednio o 73,9 proc. i o 87,6 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

W styczniu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 213,1 tys. turystów, którym udzielono 695,5 tys. noclegów. W porównaniu ze styczniem 2020 roku było to mniej odpowiednio o 90,7% i o 88,2%. Znaczny spadek liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w lutym 2021 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 73,0%.

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w styczniu 2021 r. w obiektach noclegowych zatrzymało się 213,1 tys. turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku, kiedy odnotowano 2,3 mln osób, było ich mniej o 90,7%. Wśród ogółu turystów 88,3% stanowili turyści krajowi (188,3 tys.), natomiast 11,7% turyści zagraniczni (24,9 tys.). W porównaniu ze styczniem 2020 r. było to mniej odpowiednio o 89,9% i 94,3%.

Wśród turystów zagranicznych z oferty obiektów noclegowych najchętniej korzystali goście z Ukrainy, którzy stanowili 26,2% wszystkich zagranicznych turystów; było ich jednak o 85,8% mniej niż rok wcześniej. Liczne były również osoby z Niemiec (13,6%).

W styczniu br. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie mazowieckim (40,1 tys.), a najmniej w województwie opolskim (2,3 tys.). Turyści, podobnie jak w innych poza wakacyjnych miesiącach, w styczniu najchętniej wybierali pobyt w hotelach – z noclegów w tych obiektach skorzystało 66,0% turystów krajowych i 73,2% turystów zagranicznych.

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek wystąpił w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego (o 95,4%), natomiast najmniejszy spadek odnotowano w obiektach położonych w województwie lubuskim (o 79,0%).

Turystom korzystającym z turystycznej bazy noclegowej w styczniu 2021 r. udzielono 695,5 tys. noclegów (o 88,2% mniej niż rok wcześniej), w tym turystom krajowym – 581,7 tys. (o 87,9% mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku) oraz zagranicznym – 113,8 tys. (o 89,4% mniej niż w styczniu ub.r.).

Największy spadek liczby udzielonych noclegów, w porównaniu ze styczniem 2020 r., odnotowano w obiektach województwa małopolskiego (o 93,7%), warmińsko-mazurskiego (o 93,4%) i zachodniopomorskiego (o 92,6%), natomiast najmniejszy w województwie lubuskim (o 64,7%). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 8,4% i w porównaniu ze styczniem 2020 r. był niższy o 25,5 p.proc.

Według szacunków, w lutym br. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało tylko 643,1 tys. turystów, w tym 598,9 tys. turystów krajowych i 44,2 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. liczba turystów ogółem była niższa o 73,0%, przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 69,4%, a turystów zagranicznych o 89,5%.

/ GUS

W 12 województwach spadek liczby turystów w porównaniu z lutym 2020 r. przekroczył 70%, w tym największy wystąpił w województwie zachodniopomorskim (o 77,4%). Najmniejszy spadek liczby turystów odnotowano w województwie lubuskim i wyniósł on 59,5%.

Szacuje się, że w lutym br. turystom udzielono 1,5 mln noclegów, tj. o 76,3% mniej niż w lutym 2020 r. (6,2 mln). Turyści krajowi skorzystali z 1,3 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,1 mln i było to odpowiednio o 73,9% i o 87,6% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

źródło: PAP/GUS