Advertisement
Kto pomoże gastro? Przedłużony stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

Aktualności

Kto pomoże gastro? Przedłużony stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

Przedłużenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią o kolejne 60 dni to cios dla przedsiębiorców przygranicznych. Przez stan nadzwyczajny ucierpiała przede wszystkim branża gastronomiczna i turystyczna.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na rekompensatę w wysokości 65 % średniego miesięcznego przychodu z miesięcy letnich (czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.).  Wnioski należy składać odpowiednio do wojewodów podlaskiego lub lubelskiego. Do wniosku dołączyć należy dokumenty dot. przychodów osiąganych w trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego. Decyzja wojewody co do rekompensaty powinna zostać wydana bezzwłocznie, nie później niż 14 dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorcy, czyli płatnicy składek, którzy mają trudności z terminowym opłaceniem składek ZUS z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego w Polsce, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności. Wystarczy do ZUS złożyć wniosek o wybraną jej formę:

  •  odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zadłużenia na raty bez opłaty prolongacyjnej,
  • umorzenie należności,
  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać wsparcie przy wyborze formy pomocy mogą się zwrócić do doradcy do spraw ulg i umorzeń w swoim oddziale ZUS. Doradca pomoże też skompletować i wypełnić dokumenty, które trzeba złożyć do ZUS. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie, umówić się na spotkanie w placówce ZUS lub na e-wizytę.

Pomocy przedsiębiorcy oczekiwać mogą także od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

– Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej z zapytaniem, czy podobnie, jak w przypadku pandemii koronawirusa możemy uruchomić wsparcie dla przedsiębiorców działających na terenach objętych stanem wyjątkowym. Czekamy na odpowiedź. Mam nadzieję, że nadejdzie niebawem i że będzie pozytywna – tłumaczy Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzeczniczka Marszałka Województwa Podlaskiego. To właśnie pieniądze z UMWP, oprócz tarcz, pomogły podlaskiej gastronomii przetrwać lokcdown. Jest nadzieja, że i teraz nadejdzie wsparcie ze strony samorządu.

źródło: PAP, money.pl