Advertisement
Kontrole trzeźwości pracowników. Nowe przepisy już obowiązują

Prawo

Kontrole trzeźwości pracowników. Nowe przepisy już obowiązują

Pracodawca będzie mógł przeprowadzić w miejscu pracy kontrolę trzeźwości pracowników. Ważne zmiany weszły w życie we wtorek, 21 lutego. To bardzo ważne regulacje, które powstały w trosce o bezpieczne i odpowiedzialne warunki pracy – podkreśla szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Pracodawcy zyskują nowe uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości swoich pracowników. To wszystko za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy, którą przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – wskazała minister Marlena Maląg.

Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości, pracodawcy będą mogli przy użyciu alkomatu skontrolować swoich pracowników. W innych przypadkach taką kontrolę będzie przeprowadzać policja. Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku podejrzenia zażycia innych substancji odurzających – wyjaśniła szefowa MRiPS.

Kontrola trzeźwości to troska o bezpieczeństwo pracowników

Podkreśliła, że są to “bardzo ważne regulacje, które powstały w trosce o bezpieczne i odpowiedzialne warunki pracy wszystkich pracowników”. “Odpowiadamy w ten sposób na oczekiwania pracodawców” – zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z nowym prawem pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. W przepisach zastrzeżono, że kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika i obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, czas i częstotliwość jej przeprowadzania oraz rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, należy ustalić w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Analogiczne regulacje wprowadzono w przypadku kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

źródło: PAP