Jan Polcyn Laureatem Nagrody Lewiatana im. Andrzeja Wierzbickiego

Aktualności

Jan Polcyn Laureatem Nagrody Lewiatana im. Andrzeja Wierzbickiego

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, Konfederacja Lewiatan ponownie uhonorowała wybitne osiągnięcia w polskim biznesie. Prestiżową nagrodę Lewiatana oraz statuetkę zdobył Jan Polcyn, założyciel i prezes zarządu  Dora Metal.

Wyróżnienie z rąk władz Lewiatana, w imieniu Jana Polcyna odebrał syn – Jacek Polcyn, który podkreślił trwające ponad 30 lat zaangażowanie swojego ojca w rozwijanie marki Dora Metal oraz wpływ na rozwój regionu.

Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego wyróżnia liderów, którzy nie tylko budują efektywne firmy, ale także czują się zobowiązani do wspierania inicjatyw zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które nie tylko kreują pozytywny obraz polskiego przedsiębiorcy, ale także dostrzegają potrzebę aktywnego udziału w działaniach na rzecz środowiska biznesowego.

Działania na rzecz rozwoju biznesu, w tym uczestniczenie w założeniu organizacji pracodawców na terenie północnej Wielkopolski, a także aktywne wsparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, uczyniły Jana Polcyna godnym laureatem Nagrody Lewiatana im. Andrzeja Wierzbickiego. Tego typu osiągnięcia stanowią inspirację dla przyszłych pokoleń przedsiębiorców i dowód na to, że sukces biznesowy idzie w parze z aktywnym wsparciem rozwoju regionu, a także całej branży gastronomicznej, w której działa prezes Jan Polcyn i Grupa Dora Metal .

Uczciwość biznesowa, profesjonalizm, transparentność, szacunek dla rynku, klientów, pracowników, to wartości i filozofia, którymi Dora Metal pod wodzą Jana Polcyna realizuje od ponad trzydziestu lat. Od samego początku stawialiśmy na jakość i trwałość naszych produktów. To nas wyróżniało i nadal wyróżnia – podkreśla Jan Polcyn.  Świadczy o tym dwadzieścia jeden tytułów Przedsiębiorstwa Fair Play, osobisty tytuł  Jana Polcyna – Ambasadora Fair Play, wielokrotnie zdobywane Medale Europejskie za wspieranie dobrego wizerunku polskiego przedsiębiorcy (ostatni z czerwca 2023). Dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych doprowadziły z kolei do tytułów Ambasadora Polskiej Gospodarki (ostatni z maja 2023 r.).

Od początku istnienia firmy Dora Metal Jan Polcyn wspiera akcje charytatywne, sportowe, wydarzenia lokalnego kalendarza, inicjatywy obywatelskie i organizacje pozarządowe. Nie przechodzi obojętnie obok potrzebujących, angażuje siły dla dzieci z domów dziecka i na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych i stawia na rozwój regionu od trzydziestu lat realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.