Jak firmy w Polsce podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju? Ruszyły badania

Producenci

Jak firmy w Polsce podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju? Ruszyły badania

6 lipca 2024 r. mija termin implementacji do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy CSRD. Nakłada ona na największych przedsiębiorców obowiązek składania sprawozdań z zakresu ESG. Docelowo ma on jednak objąć wszystkie firmy, dlatego część z nich już rozpoczęło proces transformacji. Kluczową rolę w kształtowaniu strategii CSR i budowaniu etycznej kultury organizacji odgrywają działy HR i kadra zarządzająca. Jak z ich perspektywy przedstawia się poziom zaangażowania biznesu w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? LeasingTeam Group i TalentPoint we współpracy z Great Digital oraz ARC Rynek i Opinia zapraszają do wzięcia udziału w badaniu, którego efektem będzie raport udostępniony bezpłatnie całemu środowisku biznesowemu.

 Dyrektywa CSRD obliguje przedsiębiorców do raportowania działań z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz przestrzegania praw pracowników i ładu korporacyjnego. Już w 2025 r. sprawozdania niefinansowe za rok ubiegły zgodne z nowymi standardami złożą spółki i grupy kapitałowe zatrudniające ponad 500 pracowników, których roczne przychody przekraczają 40 mln euro lub suma bilansowa wynosi powyżej 20 mln euro. Jednak obowiązek składania sprawozdań z zakresu ESG z roku na rok będzie rozszerzany na kolejne grupy firm. Szacuje się, że już od 2026 r. obejmie ponad 3 000 polskich przedsiębiorstw. Narzucone przez ustawodawcę europejskiego tempo transformacji jest niezwykle szybkie i polscy przedsiębiorcy, prędzej czy później, będą musieli ujednolicić politykę raportowania i dostosować ją do unijnych standardów, jakie wprowadza dyrektywa CSRD.

Przedsiębiorcy, którzy odpowiednio wcześnie rozpoczną proces transformacji mają szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej w relacjach z klientami i inwestorami. Pamiętajmy, że firmy, które zostały już objęte nowymi regulacjami, będą wymagać od swoich dostawców i kontrahentów przestrzegania standardów ESG, nawet jeżeli unijne regulacje jeszcze ich bezpośrednio nie dotyczą. Wdrożenie zrównoważonych praktyk i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie pracą z pewnością poprawi efektywność operacyjną biznesu i będzie miało ogromny wpływ na candidate i employee experience. Pracownicy przywiązują coraz większą wagę do wartości firmy i jej działań na rzecz ekologii, a aktywne i sprawiedliwe środowisko pracy jest kluczowe dla retencji talentów – mówi Iga Pazio, Marketing Manager agencji zatrudnienia LeasingTeam Group.

Regulacje ESG znacząco wpłyną na biznesplany przedsiębiorców, tym bardziej, że obszar ten ma stać się integralną częścią modelu biznesowego organizacji, a nie być traktowany wyłącznie jako czynnik pozafinansowy. Coraz większego znaczenia nabiera więc praca tzw. zielonych kołnierzyków, czyli osób posiadających kompetencję w interpretacji nowych przepisów i wdrażaniu rozwiązań przyjaznych środowisku. Jednak ESG to nie tylko Environmental, ale też Social i Governance, a jednymi z kluczowych wskaźników raportowania są: sposób zarządzania kadrą, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozwój kapitału ludzkiego, dostęp do benefitów i opieki zdrowotnej czy różnorodność w składzie zarządu i przejrzystość wynagrodzeń kadry kierowniczej. Nowe regulacje dotykają więc obszarów HR w dużo większym stopniu niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.

Fundamentem do realizowania założeń ESG jest kultura organizacyjna firmy, wynikająca ze skutecznej komunikacji prowadzonej przez liderów HR. To oni wraz z kadrą zarządzającą tworzą politykę i procedury promujące etyczne zachowania, różnorodność, inkluzję oraz rozwój pracowników. Dlatego wraz z TalentPoint chcemy dokładnie przyjrzeć się krajobrazowi działań polskich firm w tym obszarze. Badanie ma na celu zidentyfikowanie najlepszych praktyk oraz wyzwań, jakie napotykają przedsiębiorcy na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy całe środowisko biznesowe do podzielenia się swoją perspektywą i współtworzenia raportu, który rzuci światło na to, jak z zieloną transformacją i nieuniknionymi zmianami w zarządzaniu radzą sobie polskie firmy, pomoże lepiej zrozumieć założenia ESG oraz wdrożyć skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Iga Pazio, Marketing Manager agencji zatrudnienia LeasingTeam Group i pomysłodawczyni badania.

Badanie „Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój” na zlecenie LeasingTeam Group oraz TalentPoint prowadzone jest przez niezależny instytut badawczy ARC Rynek i Opinia oraz agencję Great Digital.  Realizowane jest ilościową metodą CATI, wspieraną CAWI w formie ogólnodostępnej ankiety. Wyniki badania w postaci kompleksowego raportu branżowego udostępnione zostaną bezpłatnie we wrześniu br.

 

Ramka

Czym jest Dyrektywa CSRD?

Obowiązująca od 2024 r. Dyrektywa CSRD nakłada na przedsiębiorstwa wymóg przejrzystego raportowania swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście wpływu na społeczeństwo i środowisko. Dyrektywa CSRD uwzględnia trzy ważne aspekty działalności, takie jak: ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną oraz nadzór korporacyjny (ESG). Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek raportowania wyników w każdym z tych obszarów zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS).