Ireneusz Węgłowski na czele Rady POT

Ludzie

Ireneusz Węgłowski na czele Rady POT

Ireneusz Węgłowski został wybrany przewodniczącym Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Ireneusz Węgłowski jest prezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Orbis S.A. Na przewodniczącego Rady POT został wybrany bez głosów sprzeciwu. Jego zastępcą została Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Kompetencje Rady Polskiej Organizacji Turystycznej:

przedstawianie opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności POT,

przyjmowanie przedstawionych przez prezesa POT projektów rocznych planów finansowych,

przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania POT,

zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności POT,

przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych POT,

określanie zasad wynagradzania pracowników POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników,

opiniowanie kandydatów wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko prezesa POT,

opiniowanie kandydatów wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko wiceprezesa POT,

opiniowanie wniosku w przedmiocie odwołania wiceprezesa POT,

dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego POT.