Inspekcja sprawdziła kebaby. Nieprawidłowości i kary

Aktualności

Inspekcja sprawdziła kebaby. Nieprawidłowości i kary

26 lipca 2023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki przeprowadzonej w I kwartale 2023 r. planowej kontroli jakości handlowej dań oferowanych w formie kebabu.

Kontrola objęła łącznie 109 podmiotów z branży gastronomicznej działających na terenie całego kraju. Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej dań oferowanych w formie kebabu (głównie serwowanego w wersji pociętej w bułce, picie, tortilli, z frytkami itp.) w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane w oznakowaniu produktu lub dokumentach towarzyszących.

W 89 podmiotach (81,7% skontrolowanych) stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości.

Cechy organoleptyczne

Oceną cech organoleptycznych objęto 9 partii dań oferowanych w formie kebabu. Żadna z badanych pod tym kątem partii nie została zakwestionowana.

Parametry fizykochemiczne

Analizą laboratoryjną w tym zakresie objętych zostało 98 partii dań. Nieprawidłowości stwierdzono w 53 partiach (54,1% skontrolowanych). Dotyczyły one m.in.: braku w oferowanym daniu zadeklarowanego gatunku mięsa (np. baraniny) albo obecności w daniu niedeklarowanego surowca mięsnego (np. kurczaka w daniu z zadeklarowaną wołowiną).

Znakowanie

Pod względem prawidłowości oznakowania ocenionych zostało 139 partii dań oferowanych w formie kebabu. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 104 partii (74,8 proc. skontrolowanych). Dotyczyły one różnych kwestii, w tym m.in. takich jak:

  • podmiana asortymentowa – sytuacja, w której do produkcji potrawy użyto innego składnika niż zadeklarowano konsumentowi, czyli np. zamiast deklarowanego w menu „kebabu jagnięcina” w rzeczywistości serwowano wyrób wołowo-drobiowy lub zastępowano ser Feta serem sałatkowym;
  • nieprawidłowa nazwa dania –  m.in. poprzez brak wskazania gatunku mięsa w nazwie dania (np. kebab box – samo mięso) lub też podanie w nazwie dania innego surowca niż faktycznie został użyty do jego produkcji;
  • brak wykazu składników – w tym m.in. substancji alergennych;
  • nieprawidłowo podany wykaz składników –  sytuacja, w której w wykazie nie wyszczególniono wszystkich składników użytych do produkcji dania, pominięto komponenty składników złożonych oraz występujących w nich substancji alergennych (np. sosu) lub też nie zaktualizowano informacji dla konsumenta o nowy asortyment, który był wykorzystany do produkcji dania;
  • umieszczenie wykazu składników z uwzględnieniem informacji o alergenach w miejscu, które nie było bezpośrednio dostępne dla konsumentów.

W efekcie kontroli, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wojewódzcy inspektorzy IJHARS wydali m.in.: 48 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 63,2 tys. zł, w tym 39 decyzji za wprowadzanie do obrotu wyrobów zafałszowanych (na kwotę 58,6 tys. zł). Postępowania administracyjne są nadal w toku.

W podsumowaniu wyników kontroli podkreślono, że była to pierwsza kontrola w zakresie jakości handlowej dań oferowanych w formie kebabu w obiektach gastronomicznych przeprowadzona przez IJHARS. Stwierdzono, że chcąc zapewnić ochronę praw i interesów konsumenta uzasadnione jest prowadzenie dalszych kontroli jakości handlowej w placówkach gastronomicznych, w czasie których szczególną uwagę należy zwracać na sposób przekazywania konsumentom informacji na temat środków spożywczych, jak również na prawidłowość realizacji zawartych w nich deklaracji.

źródło: gov.pl (Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)

oprac. red.