Inflacja w Polsce wciąż dwucyfrowa. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 17,8% rdr

Aktualności

Inflacja w Polsce wciąż dwucyfrowa. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 17,8% rdr

02 lipca 2023

Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 17,8% (wskaźnik cen 117,8), a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,3% (wskaźnik cen 99,7) – podał GUS.

Natomiast ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 18,0% (wskaźnik cen 118,0), a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,3% (wskaźnik cen 99,7).

Według GUS inflacja w czerwcu 2023 r. wyniosła 11,5%. Oznacza to spadek o 1,5 pkt proc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku, natomiast względem maja 2023 r. wskaźnik ten nie zmienił się. Jeśli chodzi o ceny paliwa, to w porównaniu do maja br. oraz czerwca ub.r. odnotowano spadek.