IGHP wyraża solidarność z Ukrainą i zwraca się z apelem

Aktualności

IGHP wyraża solidarność z Ukrainą i zwraca się z apelem

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wystosowała 25 lutego apel do społeczności hotelarzy, w którym zwraca się z prośbą o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy osobom przybywającym z Ukrainy do naszego kraju. Akcja została uzgodniona z Ambasadą Ukrainy, z którą IGHP jest w stałym kontakcie.

Szanowni Państwo, Członkowie IGHP!
Z niepokojem śledzimy doniesienia zza naszej wschodniej granicy w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Wielu bezbronnych i niewinnych ludzi w obawie o zdrowie i życie będzie szukało ratunku w Polsce.
Obecnie każda pomoc dla Ukraińców jest bezcenna. Wsparcie ze strony hotelarzy może przybierać różne formy, w szczególności zapewnienia schronienia w naszych hotelach.
Dlatego zarząd Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego zwraca się do społeczności hotelarzy z apelem o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy osobom przybywającym z Ukrainy do naszego kraju.
Nasza akcja została uzgodniona z Ambasadą Ukrainy, z którą jesteśmy w stałym kontakcie.
Z ofertą pomocy prosimy zwracać się do:
Pan Volodymyr Bulakh
Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Tel. +48 889 900 956
e-mail: volodymyr.bulakh@mfa.gov.ua