IGHP: Wyniki hoteli w listopadzie na umiarkowanym poziomie

Aktualności

IGHP: Wyniki hoteli w listopadzie na umiarkowanym poziomie

Hotele w listopadzie zanotowały słabsze wyniki niż miesiąc wcześniej, ale lepsze od uzyskanych rok temu. Tylko w nieco ponad połowie obiektów frekwencja w minionym miesiącu wyniosła powyżej 50% – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Wciąż są miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia. Sylwester tradycyjnie cieszy się większą popularnością.

Za nami zwyczajowo najsłabsze dla branży hotelarskiej pod względem wyników dwa miesiące w całym roku. Hotelarze liczą, że to spowolnienie przełamie grudzień – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP. – Aktualne prognozy wskazują, że są jeszcze wolne miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia, mniej możliwości wyboru dotyczy Sylwestra i Nowego Roku. Jeśli ktoś się jeszcze waha z decyzją o wyjeździe do hotelu w tym czasie, to nie ma co zwlekać i warto skorzystać ze świątecznych pakietów. W hotelach z pewnością będą czekać niezliczone atrakcje dla gości, wspaniałe jedzenie i ciepła atmosfera – dodaje.

W listopadzie ankietowanych hoteli z frekwencją poniżej 30% było 19%, a obłożenie powyżej 50% zanotowała nieco ponad połowa (52% – 13 pp. mniej niż w październiku), w tym 22% obiektów powyżej 70% (8 pp. mniej niż miesiąc temu).

Pogłębiła się różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych. W grupie hoteli biznesowych 62% uzyskało obłożenie powyżej 50%, w tym 21% powyżej 70%. To wyniki o 9 pp. słabsze niż w październiku. Frekwencji 30% nie osiągnęło 9% hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie również było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 29% przekroczyło frekwencję 50%, w tym tylko 8% z obłożeniem powyżej 70%. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała 1/3 hoteli.

Wskaźniki frekwencji były lepsze od uzyskanych rok temu. Dla 37% hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale 44% obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do listopada ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 31% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19% obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co rok temu.

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 40% hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 30% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 43% obiektów poprawiło obłożenie, w tym 38% stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych – dla 37% wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Prawie jedna trzecia (32%) obiektów poprawiła obłożenie, z dwiema równolicznymi grupami po 16% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. oraz w przedziale 11-22 pp.

Połowa hoteli ze wzrostem cen niższym niż inflacja

Utrzymała się tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 70 proc. hoteli podniosła je w stosunku do listopada 2022 r. Połowa obiektów odnotowała wzrost do 10%, a 12% – w przedziale 11-20%. 30% obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

1/4 gości przyjechała z zagranicy

W listopadzie goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Prognozy na koniec roku korzystniejsze dla obiektów wypoczynkowych

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień są na podobnym poziomie co miesiąc temu dla listopada, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30%, jak i  tych z obłożeniem powyżej 50%. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Dlatego aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są rozbieżne i korzystniejsze dla tych pierwszych. Dla całej grupy ankietowanych 40% hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada prawie jedna czwarta (24%). W hotelach biznesowych 55% nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje tylko 11%. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 37% z frekwencją poniżej 30% i 18% z obłożeniem powyżej 50%.

Wciąż są miejsca na Święta w hotelach, więcej chętnych na Sylwestra 

Wśród całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 45% posiada aktualnie obłożenie w okresie świątecznym (22-26 grudnia) poniżej 30%. W tym spora grupa, bo 32% obiektów, nie przekracza frekwencji 10%, co prawdopodobnie oznacza, że w ogóle nie sprzedaje oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 40%. Hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30% notuje 79% obiektów, w tym 55% ma frekwencję w czasie przeprowadzania ankiety nie większą niż 10%. W hotelach wypoczynkowych tylko 13% posiada obłożenie poniżej 30%, a 60% obiektów zapełniło się już w ponad 70%.

Z kolei w okresie noworocznym 29% ankietowanych posiada aktualnie obłożenie poniżej 30%. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 55%. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30% posiada 62% obiektów, w tym 32% nie przekracza 10 proc. frekwencji. W hotelach wypoczynkowych tylko 11% ma obłożenie poniżej 30%, natomiast 69% obiektów wypełniło się już w 70% lub więcej.

O ankiecie
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 1-7 grudnia 2023 roku wzięły udział 134 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 65% położonych jest w miastach. 25% to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87%) to hotele liczące do 150 pokoi, 67% hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 83 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 35%, 28% specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 37%. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (96%).

Udostępnij artykuł